Visas pašvaldības ziņas

22.08.2014
21.augustā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti apstiprināja grozījumus Aleksandrovas internātpamatskolas nolikumā un Dagdas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu jaunā redakcijā.

[vairāk]
1 11.08.2014
Par ārkārtas situāciju Dagdas novadā un masu pasākumu atcelšanu

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, tajā skaitā arī visā Dagdas novada teritorijā.

[vairāk]
1 25.07.2014
24. jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti ievēlēja Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 8 bāriņtiesas locekļus uz 5 gadiem.

[vairāk]
1 17.07.2014
"Dagdas Novada Ziņas"

Iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas” novada piecu gadu jubilejas numurs.

[vairāk]
1 16.07.2014
Informatīvais pasākums biedrībām

Dagdas novada pašvaldība 16.jūlijā organizēja informatīvu tikšanos biedrībām.

[vairāk]
1 16.07.2014
Par utilizācijas vietu - papildināts

Utilizācijas vietas Dagdas novada, Dagdas pagasta Midišos darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no 8:00 līdz 20:00.

[vairāk]