Visas pašvaldības ziņas

05.07.2019
Parakstīts būvdarbu līgums par Alejas ielas pārbūvi Dagdas pilsētā

Līgums tika parakstīts starp Dagdas novada pašvaldību un SIA “CEĻI UN TILTI”.

[vairāk]
1 30.06.2019
Domes sēdes lēmumi

27. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
1 13.06.2019
Sporta laukuma pārbūve

Šodien, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros, tika uzsāka Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve.

[vairāk]
1 10.06.2019
"Dagdas novada ziņas" jūnija numurs

Ir iznācis jūnija pašvaldības informatīvais izdevums

[vairāk]
1 31.05.2019
Domes sēdes lēmumi

30. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
1 28.05.2019
Atgādinājums par invazīvo augu sugu (latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu

Pašvaldība informē, ka normatīvie dokumenti nosaka īpašnieka atbildību par viņa zemi. Augu aizsardzības likums saistībā ar latvāņiem nosaka aizliegumu audzēt invazīvas sugas un īpašnieka vai valdītāja pienākums tās iznīcināt, ja tās izplatījušās šajā īpašumā (Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa). Tāpat, pašvaldība atgādina, ka par...

[vairāk]
1 14.05.2019
Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” REZULTĀTI

Kārtējo gadu Dagdas novadā norisinājās pašvaldības projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2019”, kas dod iespēju novada iedzīvotājiem īstenot savas idejas apkārtējās vides labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā.

[vairāk]