Visas pašvaldības ziņas

1 25.04.2019
Dagdas novada domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2019.gada 25.aprīlī plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

[vairāk]
1 15.04.2019
Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli!

Dagdas novada pašvaldība plāno iesniegt projektu par atklāta fiziskās aktivitātes laukuma izveidošanas nepieciešamību, dažāda vecuma bērniem, Dagdas pilsētas centrā un aicina iedzīvotājus piedalīties ieceres publiskajā apspriešanā. Laukuma vieta plānota pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Dagdas pilsētas centrālajā skvērā. Atklātajā fiziskajā...

[vairāk]
1 15.04.2019
Jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss

Dagdas novada pašvaldība izsludina PuMPuRS atklātu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” (turpmāk tekstā – Konkurss).

[vairāk]
03.04.2019
Iznācis Dagdas novada ziņas aprīļa numurs

Šajā numurā lasiet:

[vairāk]
1 03.04.2019
Izsludināts projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli 2019"

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00 €.

[vairāk]
1 26.03.2019
Logo konkurss noslēdzies

Konkursa organizētājs ir Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.

[vairāk]