Visas pašvaldības ziņas

1 09.07.2020
Fiziskās aktivitātes laukums dažāda vecuma bērniem “Vesels kustībā”

Dagdas novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu sekmīgi realizēja projektu Nr.19-03-AL33-A019.2201-000005 “Atklāts fiziskās aktivitātes laukums dažāda vecuma bērniem - “Vesels kustībā””.

[vairāk]
1 06.07.2020
"Dagdas novada ziņas" jūlija numurs

Ir iznācis jūlija pašvaldības informatīvais izdevums.   Šajā numurā lasiet:

[vairāk]
1 03.07.2020
Dagdas novada domē viesojās kolēģi no Valkas novada pašvaldības

Šodien, 3. jūlijā, Dagdas novada domē pieredzes apmaiņas vizītē viesojās Valkas novada pašvaldības pārstāvji. Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure iepazīstināja ciemiņus ar pašvaldības darbu.

[vairāk]
1 30.06.2020
Par sadzīves atkritumu novietošanu ceļa braucamās daļas malā Dagdas pilsētā

Dagdas novada pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem atgādina, ka iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piem., lapas, zarus u.tml.) ir AIZLIEGTS, izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas spodrības mēnešos (aprīlī un oktobrī). Ja arī turpmāk iedzīvotāji novietos ceļa...

[vairāk]
1 26.06.2020
Domes sēdes lēmumi

26. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]
1 11.06.2020
Atgādinājums par invazīvo augu sugu (latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu

Pašvaldība atgādina, ka normatīvie akti nosaka īpašnieka atbildību par viņa zemi. Augu aizsardzības likums saistībā ar latvāņiem nosaka aizliegumu audzēt invazīvas sugas un īpašnieka vai valdītāja pienākums tās iznīcināt, ja tās izplatījušās šajā īpašumā (Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa). Tāpat, pašvaldība atgādina, ka par invazīvo...

[vairāk]