Visas pašvaldības ziņas

1 21.02.2018
Domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2018.gada 21.februārī plkst. 16:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

[vairāk]
1 07.02.2018
Piešķirts finansējums novada biedrībām un reliģiskajām organizācijām

2018.gada 5. februāra domes ārkārtas sēdē tika lemts par finansējuma piešķiršanu novadā reģistrētām organizācijām.

[vairāk]
06.02.2018
2018.gada budžets

Sastādot Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetu, tika sabalansētas ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

[vairāk]
1 05.02.2018
Ārkārtas domes sēdē apstiprināts pašvaldības 2018.gada budžets

5.februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde.

[vairāk]
1 02.02.2018
Civilās aizsardzības komisijas sēde

1.februārī Dagdas novada domē uz sēdi pulcējās Krāslavas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības (turpmāk CA) komisija.

[vairāk]
1 01.02.2018
Jaunākais “Dagdas Novada Ziņas” numurs

Informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” februāra numurā lasiet:

[vairāk]
1 30.01.2018
Par Ģenerālprokuratūras prasību

Masu informācijas līdzekļos ir publicēta informācija par prasības pieteikumu Daugavpils tiesā par zaudējumu piedziņu no Dagdas novada pašvaldības domes 2009.-2013.gada sasaukuma deputātiem.

[vairāk]