Visas pašvaldības ziņas

1 14.12.2017
Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

2017.gada 14.decembrī plkst. 14:30 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

[vairāk]
1 14.12.2017
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

2017.gada 14.decembrī plkst. 13:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

[vairāk]
1 11.12.2017
Aicinām aizpildīt aptaujas anketu par kultūras dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par kultūras dzīves kvalitāti novadā. Iegūtā informācija tiks izvērtēta un izmantota, lai veidotu dažādām gaumēm atbilstošu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Dagdas novadā.

[vairāk]
1 07.12.2017
Jaunākais “Dagdas Novada Ziņas” numurs

Iznācis decembra pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums.

[vairāk]
1 29.11.2017
Dagdas vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija

Šī gada 27.- 28. novembrī Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020 3. programmas sanāksmē finansējuma saņemšanai no iesniegtajiem 123 projektiem ir apstiprināti 48, tajā skaitā 1 projekts, kurā partneris vai gala labuma saņēmējs būs Dagdas novada pašvaldība.

[vairāk]
1 24.11.2017
Domes sēdes lēmumi

Deputāti pieņēma saistošos noteikumus Nr.8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”, saistošos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” un saistošos noteikumus Nr.10 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.

[vairāk]
1 21.11.2017
LR proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums Dagdā

17. novembrī, Latvijas Valsts svētku priekšvakarā, Dagdas novada Tautas namā notika svinīgs pasākums. Pasākumā, kā jau ierasts, tika godināti cilvēki par savu darbu, sirdsmīlestību, godaprātu un centību novadā labā.

[vairāk]