Visas pašvaldības ziņas

1 21.08.2018
Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

2018.gada 21.jūlijā plkst. 14:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

[vairāk]
1 21.08.2018
Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

2018.gada 21.augustā plkst. 12:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

[vairāk]
1 17.08.2018
Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 13. Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana”.

[vairāk]
1 16.08.2018
Apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020.gadam

Ar 2018.gada 25.jūlija Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumu apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020.gadam. Pašvaldības var uzsākt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Latgalē.

[vairāk]
1 16.08.2018
Valsts prezidenta vizīte Dagdas novadā

Otrdien, 2018.gada 14. augustā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēja Dagdas novadu. Vizītes laikā tikās ar Dagdas novada domes priekšsēdētāju, deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem, kā arī apmeklēja novadā strādājošos uzņēmējus.

[vairāk]
1 14.08.2018
Valsts prezidents darba vizītē apmeklēs Dagdas novadu

Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien, 2018. gada 14. augustā, darba vizītē apmeklēs Dagdas novadu.

[vairāk]
1 10.08.2018
Dagdas novada vidējās paaudzes deju kolektīviem iegādāti jauni tautiskie tērpi

Tautas tērpu iegāde noritēja Lauku atbalsta dienesta un Vietējās rīcības grupas “Krāslavas rajona partnerība” atbalstītā projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000005 “Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku...

[vairāk]