Visas pašvaldības ziņas

1 21.06.2018
Par katlu mājas Mičurina ielā 12a pieņemšanu ekspluatācijā

Būvdarbi tika uzsākti 2015. gada 18. decembrī un darbu izpildes termiņš bija 2016. gada 04. augusts.

[vairāk]
1 21.06.2018
Domes sēdes lēmumi

20. jūnijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]
25.05.2018
Domes sēdes lēmumi

24. maijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]
1 22.05.2018
Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” rezultāti

Projektu konkursa ietvaros pavisam kopā tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, no tiem vērtēšanas komisija finansiāli atbalstīja 11 projektus uz kopējo summu 4805,77 EUR.

[vairāk]
1 03.05.2018
"Dagdas Novada Ziņas" maija numurs

Jaunākajā pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas” lasiet:

[vairāk]
1 20.04.2018
19. aprīļa Domes sēdes lēmumi

Nolēma piešķirt vienai personai vienreizēju sociālo pabalstu krīzes situācijā EUR 1290,00 apmērā.

[vairāk]
1 03.04.2018
1.aprīlī stājās spēkā noteiktais avārijas stāvoklis uz pašvaldības ceļiem

22.marta Domes sēdē tika apstiprināti pašvaldības ceļu un ielu posmi, uz kuriem noteikts avārijas stāvoklis.

[vairāk]