Visas pašvaldības ziņas

1 28.03.2017
Dagdas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu veselības veicināšanai un slimību profilaksei

No 2017. līdz 2019.gadam Dagda novadā notiks virkne pasākumu, kas būs vērsti uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

[vairāk]
1 27.03.2017
Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017"

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00€.

[vairāk]
1 27.03.2017
Paziņojums par pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana”.

[vairāk]
1 24.03.2017
23.marta domes sēdes lēmumi

Sēdē tika ievēlēts jaunais domes priekšsēdētājas vietnieks – Vladislavs Višņevskis.

[vairāk]
1 23.03.2017
Ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks

23.marta domes sēdē par Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Vladislavu Višņevski (Vienoti Latvijai).

[vairāk]
1 23.03.2017
No amata atkāpjas domes priekšsēdētājas vietnieks

Pēc paša iniciatīvas no amata atkāpies Dagdas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Raitis Azins.

[vairāk]
1 23.03.2017
Pirmie jaunieši uzsāk apmācības projektā “PROTI un DARI”

Dagdas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un...

[vairāk]