Uzņēmumi

SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

Valdes loceklis Edgars Tjarve

 

Adrese: Rēzeknes iela 4, Dagda, LV 5674

Tālruņi:

656 22007 - Klientu apkalpošanas nodaļa

656 22038 - Lietvede

265 26661, 26320453 - Valdes loceklis

e–pasts: dagdasks@inbox.lv 

Mājas lapa dagdasks.lv


Darba laiks 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17.00

Veidlapas:

Ūdensskaititāja nomaiņas veidlapa

iesn udens sk nomaina.doc

SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

STATŪTI (jaunā redakcijā) 2016.02.09.

Statuti.pdf

STATŪTU GROZĪJUMI 2016.02.09.

Statutu grozijumi.pdf

Komercpakalpojumu maksas cenrādis

Komerc pak cenradis.pdf

TARIFI (ūdenssamniecība, siltumapgāde, namu apsaiimniekošana)

Tarifi.pdf