Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 14.02.2014
Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 1.         Izsoles objekts: nekustamais īpašums Brīvības ielā 9A, Dagdā, Dagdas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 802  m2.2.         Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.         Izsoles laiks: 2014. gada 14.marts plkst.14.00.4.         Informācija par...

[vairāk]
1 26.01.2014
Pašvaldības kustamas mantas – atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā, Dagdas novadā

I Z S O L E S   N O T E I K U M I 1.        Izsoles objekts: kustamas mantas – atdzelžošanas iekārtu Bērziņu pagastā, Dagdas novadā, kas sastāv no ūdens attīrīšanas iekārtās un aprīkojuma.2.        Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3.        Izsoles laiks: 2014. gada 26.februāris plkst.14.00.4.       ...

[vairāk]