Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

27.10.2015
Pašvaldības nekustamā īpašuma “Līkloči”, Dagdas pagastā izsoles noteikumi

1.        Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Līkloči”, Dagdas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,934 ha. 2.        Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 3.        Izsoles laiks: 2015. gada 3.decembris plkst.14.00. 4.        Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var ...

[vairāk]
09.10.2015
Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.5 Kalna ielā 3, Asūnē, Dagdas novadā, izsoles noteikumi

1.      Izsoles objekts: nekustamais īpašums – sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 35,2 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 352/8879 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 6046 004 0164 001) un zemes (kadastra apzīmējums 6046 004 0164) . 2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4,...

[vairāk]
1 09.10.2015
Pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 211 HD izsoles noteikumi

  1.      Izsoles objekts: kustamā manta – autobuss SETRA S 211 HD. 2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 3.      Izsoles laiks: 2015. gada 30.oktobris  plkst.15.00. 4.      Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās...

[vairāk]
1 09.10.2015
Pašvaldības kustamās mantas – autobusa SETRA S 215 RL izsoles noteikumi

1.      Izsoles objekts: kustamā manta – autobuss SETRA S 215 RL. 2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 3.      Izsoles laiks: 2015. gada  30.oktobris,  plkst.14.00. 4.      Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās...

[vairāk]
24.08.2015
Pašvaldības kustamās mantas – analizatora Medonic M – serie M16C izsoles noteikumi

1.      Izsoles objekts: kustamā manta – analizators Medonic M- serie M16C. 2.      Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. 3.      Izsoles laiks: 2015. gada 17.septembris plkst. 11:00. 4.      Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā,...

[vairāk]