Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 07.02.2020
Nekustamā īpašuma “Noviku karjers” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā (smilts-grants un smilts atradne „Oskari”)

[vairāk]
1 06.02.2020
Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 06.02.2020
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 15.01.2020
Nekustamā īpašuma „Rubeņi” CIRSMAS IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rubeņi” Asūnes pagastā, Dagdas novadā cirsmas izsole

[vairāk]
1 14.01.2020
Nekustamā īpašuma „Bērzaudzes” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzaudzes” Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLE

[vairāk]