Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 06.04.2021
Nekustamā īpašuma “Zahari” izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Zahari”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]
1 06.04.2021
Nekustamā īpašuma “Riuseiši” izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Riuseiši”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]
1 10.03.2021
Nekustamā īpašuma “Mežāres”, Šķaunes pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežāres”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā elektroniskās izsoles noteikumi

[vairāk]
1 10.03.2021
Nekustamā īpašuma “Viktornieki”, Svariņu pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Viktornieki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā elektroniskās izsole

[vairāk]
1 07.01.2021
Nekustamā īpašuma Saules IZSOLE

PAZIŅOJUMS par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]