Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 05.08.2020
Nekustamā īpašuma ”Bērzaudzes” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Bērzaudzes” Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLE

[vairāk]
1 14.07.2020
Nekustamā īpašuma “Brieži” IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 13.07.2020
Nekustamā īpašuma “Rubīni” IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 11.06.2020
Nekustamā īpašuma “Vārnas” izsole

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 20.05.2020
Telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsole

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsoli

[vairāk]