Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 15.07.2020
Nekustamā īpašuma “Krūmiņi” IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 05.08.2020
nekustamā īpašuma ”Bērzaudzes” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ”Bērzaudzes” Andrupenes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLE

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 14.07.2020
Nekustamā īpašuma “Brieži” IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brieži”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 13.07.2020
Nekustamā īpašuma “Rubīni” IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rubīni”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 10.07.2020
Dzīvokļa īpašuma Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 11.06.2020
Nekustamā īpašuma “Vārnas” izsole

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 20.05.2020
Telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsole

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu Skolas ielā 3, Andrupenē nomas tiesību izsoli

[vairāk]