Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Oskari” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Oskari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Aituceļš” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Aituceļš”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Vārnas” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076 IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Ināras” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ināras”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 09.01.2019
Nekustamā īpašuma „Atslēdziņas” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Atslēdziņas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 09.01.2019
Nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā  

[vairāk]
1 09.01.2019
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā  

[vairāk]
1 14.11.2018
Autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 izsole

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod autobusu Mercedes Benz Sprinter 308, valsts reģistrācijas Nr. EJ 8603, izlaiduma gads 2002.

[vairāk]
1 09.11.2018
Nekustamā īpašuma „Zintiņi”, Ķepovas pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]