Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

27.10.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 003 0035, kopējā platība 3,22 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6056 003 0153 (0,97 ha) un 6056 003 0154 (2,25 ha).2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas...

[vairāk]
27.10.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha, kadastra apzīmējums 6054 004 0207.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.novembrī...

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 02.10.2017
Automašīnas LADA NIVA 4X4 izsole

IZSOLES NOTEIKUMI:   1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna LADA NIVA 4X4.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 17.oktobris  plkst.11.00.4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no...

[vairāk]
1 29.09.2017
Automašīnas Hyundai Accent atkārtota pārdošana

Dagdas novada pašvaldība atkārtoti par brīvu cenu pārdod automašīnu Hyundai Accent, valsts reģistrācijas Nr. FU7871, izlaiduma gads 1995.

[vairāk]
29.08.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Lapsiņas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā

IZSOLES NOTEIKUMI   1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Lapsiņas”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6080 001 0141,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6080 001 0154,  kopējā platība 5,33 ha.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 29.septembrī...

[vairāk]
29.08.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI 1.Izsoles objekts: nekustamais īpašums Rēzeknes ielā 13, Dagdā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6009 002 0272,  kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6009 002 0272,  kopējā platība 1329 m2.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 29.septembrī...

[vairāk]
1 26.07.2017
Automašīnas Hyundai Accent pārdošana

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu Hyundai Accent, valsts reģistrācijas Nr. FU7871, izlaiduma gads 1995.

[vairāk]