Pašvaldības izsoles

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 30.04.2019
Nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kooperatīva lauki”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 30.04.2019
Nekustamā īpašuma „Darbnīcas” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Andzeļu pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]