Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 14.11.2018
Autobusa Mercedes Benz Sprinter 308 izsole

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod autobusu Mercedes Benz Sprinter 308, valsts reģistrācijas Nr. EJ 8603, izlaiduma gads 2002.

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 09.11.2018
Nekustamā īpašuma „Zintiņi”, Ķepovas pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Zintiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 09.11.2018
Nekustamā īpašuma „Ezermalas iela”, Dagdā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ezermalas iela”, Dagdā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 09.11.2018
Nekustamā īpašuma „Vermonti”, Ezernieku pagastā izsole

Pašvaldības 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma „Vermonti”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 09.11.2018
Nekustamā īpašuma „Ritumi”, Andrupenes pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Ritumi”, Andrupene pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 18.10.2018
Automašīnas UAZ 3962 izsole

Dagdas novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu UAZ 3962, valsts reģistrācijas Nr. GF 5617, izlaiduma gads 1988.

[vairāk]