Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

29.01.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI: 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Kalnatorņi”, Asūnes pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6046 005 0164, kas sastāv no zemes gabala 9647 m2 platībā. Izsoles objekta iespējamais izmantošanas veids - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un...

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

02.01.2018
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha, kadastra apzīmējums 6054 004 0207.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2018.gada 30.janvārī...

[vairāk]
27.10.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI 1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Silavas”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6056 003 0035, kopējā platība 3,22 ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  6056 003 0153 (0,97 ha) un 6056 003 0154 (2,25 ha).2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas...

[vairāk]
27.10.2017
Pašvaldības nekustamā īpašuma „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsole

IZSOLES NOTEIKUMI   1. Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Gruduļi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā, kadastra numurs 6054 004 0207, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3,19 ha, kadastra apzīmējums 6054 004 0207.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 30.novembrī...

[vairāk]
1 02.10.2017
Automašīnas LADA NIVA 4X4 izsole

IZSOLES NOTEIKUMI:   1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna LADA NIVA 4X4.2. Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.3. Izsoles laiks: 2017.gada 17.oktobris  plkst.11.00.4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no...

[vairāk]
1 29.09.2017
Automašīnas Hyundai Accent atkārtota pārdošana

Dagdas novada pašvaldība atkārtoti par brīvu cenu pārdod automašīnu Hyundai Accent, valsts reģistrācijas Nr. FU7871, izlaiduma gads 1995.

[vairāk]