Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Oskari” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Oskari”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Aituceļš” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Aituceļš”, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]
1 13.02.2019
Nekustamā īpašuma „Vārnas” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā

[vairāk]