Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 06.12.2019
Nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza ielā 1, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 06.12.2019
Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 10.12.2019
Nekustamā īpašuma „Vijolītes” Šķaunes pagastā IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vijolītes” Šķaunes pagastā, Dagdas novadā 1.kvartāla 13 (trīspadsmit) nogabalu cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 11.12.2019
Nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā (smilts-grants un smilts atradne „Oskari”) IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 11.11.2019
Nekustamā īpašuma “Rudaiņi” izsole

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rudaiņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 11.11.2019
Nekustamā īpašuma “Laukalīņi” izsole

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukalīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 08.11.2019
Nekustamā īpašuma 6054 002 0076 izsole

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6054 002 0076, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 08.11.2019
Nekustamā īpašuma “Mežlīņi” izsole

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežlīņi”, Dagdas pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 11.10.2019
Nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē izsole

Paziņojums par Pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera ielā 2, Asūnē, Asūnes pagastā,, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]