Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 07.04.2020
Nekustamā īpašuma “Vārnas” izsole

Paziņojums par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vārnas”, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 12.03.2020
Nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lukši”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 11.03.2020
Nekustamā īpašuma “Pirts” Ezerniekos IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pirts”, Ezernieki, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 14.02.2020
Daugavpils ielā 8 nomas tiesību izsole

Pašvaldības nedzīvojamo telpu Daugavpils ielā 8, Dagdā nomas tiesību IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 07.02.2020
Nekustamā īpašuma “Noviku karjers” IZSOLE

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Noviku karjers”, Konstantinovas pagastā, Dagdas novadā (smilts-grants un smilts atradne „Oskari”)

[vairāk]