Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 08.07.2021
Automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošana par brīvu cenu

PAZIŅOJUMS par automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 02.07.2021
Nekustamā īpašuma “Matuši” elektroniska izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Matuši”, Andrupenes pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]
1 18.06.2021
Automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu

PAZIŅOJUMS par automašīnas ŠKODA OCTAVIA pārdošanu par brīvu cenu

[vairāk]
1 31.05.2021
Nekustamā īpašuma "Zimniks" (cirsmas) izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma "Zimniks", Svariņu pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

[vairāk]
1 20.05.2021
Nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers” cirsmas izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Garaudžu karjers”, Ezernieku pagastā cirsmas elektronisko izsoli 

[vairāk]
1 05.05.2021
Nekustamā īpašuma “Ziedlauki” izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Ziedlauki”, Svariņu pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]