Pašvaldības izsoles

Aktuālas pašvaldības izsoles

1 08.02.2021
Nekustamā īpašuma “Mežāres”, Šķaunes pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežāres”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā elektroniskās izsoles noteikumi

[vairāk]
1 08.02.2021
Nekustamā īpašuma “Viktornieki”, Svariņu pagastā izsole

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Viktornieki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā elektroniskās izsole

[vairāk]
1 06.04.2021
Nekustamā īpašuma “Zahari” izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Zahari”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]
1 06.04.2021
Nekustamā īpašuma “Riuseiši” izsole

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Riuseiši”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli

[vairāk]

Zemes vienību nomas tiesību izsoles un zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Izsoļu arhīvs

1 07.01.2021
Nekustamā īpašuma Saules IZSOLE

PAZIŅOJUMS par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saules”, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā izsoli

[vairāk]
1 10.12.2020
Nekustamā īpašuma „Vārnas” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārnas” Bērziņu pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 10.12.2020
Nekustamā īpašuma „Bebrulīči” cirsmas IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bebrulīči” Asūnes pagastā, Dagdas novadā cirsmas IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 07.09.2020
Dzīvokļa īpašuma Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 Liepājas ielā 4, Dagdā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]
1 04.09.2020
Nekustamā īpašuma “Krūmiņi” IZSOLE

Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ķepovas pagastā, Dagdas novadā IZSOLES NOTEIKUMI

[vairāk]