Pašvaldības iepirkumi

2018. gads

Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
19. 04.12.2018. DNP 2018/19

Krēslu piegāde Dagdas novada Kultūras centram

PIELIKUMI (ZIP)

17.12.2018.  
18. 28.11.2018. DNP 2018/18

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

PIELIKUMI (ZIP)

Tehniskais projekts (ZIP)

19.12.2018.  
17. 13.11.2018. DNP 2018/17

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

PIELIKUMI (ZIP)

06.12.2018.  
16. 08.11.2018. DNP 2018/16

Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.g. ziemas sezonā

Tehniskā specifikācija un pielikumi
21.11.2018.  LĒMUMS
15. 17.06.2018. DNP 2018/15

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2018 - 31.08.2019)

PIELIKUMI (ZIP)
23.07.2018.  LĒMUMS
14. 15.06.2018. DNP 2018/14

Elektroenerģijas iepirkums Dagdas novada pašvaldības vajadzībām

16.07.2018.  IZBEIGTS
13. 14.06.2018. DNP 2018/13

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

Tehniskais projekts (ZIP)

06.07.2018.  IZBEIGTS
12. 18.05.2018. DNP 2018/12

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

08.06.2018. IZBEIGTS
11. 03.05.2018. DNP 2018/11 Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2018./2019.g.apkures sezonai 29.05.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

10. 23.04.2018. DNP 2018/10 Dagdas vidusskolas telpu remontdarbi (Mājturības un darbmācības kabinetu remonts, skolas jumta nožogojuma montāža) 08.05.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

09. 21.04.2018. DNP 2018/9

VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu

Tehniskais projekts (ZIP)

___________________________

Jautājumi - atbildes
08.05.2018. 

 LĒMUMS

LĪGUMS

08. 21.04.2018. DNP 2018/8 Brīvdabas kino aprīkojuma piegāde Dagdas novadam 08.05.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

07. 28.03.2018. DNP 2018/7 Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 12.04.2018.  LĒMUMS
06. 19.03.2018. DNP 2018/6 Tautas tērpu iegāde  05.04.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

05. 19.03.2018. DNP 2018/5

Brīvdabas kino aprīkojuma piegāde Dagdas novadam

04.04.2018.

 PĀRTRAUKTS

LĒMUMS

04. 13.03.2018. DNP 2018/4

Dagdas vidusskolas sporta laukuma pārbūve

Tehniskais projekts (ZIP)

09.04.2018.  LĒMUMS
03.  12.03.2018. DNP 2018/3 Būvprojekta Alejas ielas pārbūve, Dagdā, Dagdas novadā, aktualizācija un autoruzraudzība 15.03.2018.  LĪGUMS
02. 20.02.2018. DNP 2018/2

„Degvielas piegāde Dagdas novada pašvaldībai un pašvaldības iestāžu vajadzībām”

 20.03.2018. LĪGUMS 1 LĪGUMS 2
01. 14.02.2018. DNP 2018/1

"Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

Apjomi

Tehniskais projekts (ZIP)

 26.02.2018.

 LĒMUMS

LĪGUMS

2017. gads

Nr. p.k. Publicēšanas datums Iepirkuma identifikators Prasības pretendentiem Piedāvājumu jāiesniedz Lēmumi/Līgumi
16. 11.12.2017. DNP 2017/16

"Kapličas būvniecība Andzeļu ciemā rituālo pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai"

22.12.2017.

REZULTĀTI

REZULTĀTI 2

15. 29.11.2017. DNP 2017/15

„Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2018.gadā”

11.12.2017.  REZULTĀTI
14. 06.11.2017. DNP 2017/14 Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšana ziemā 17.11.2017.

21.11.2017.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

LĪGUMS 3

13. 02.11.2017. DNP 2017/13 Dagdas novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā 23.11.2017.

27.11.2017.

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

LĪGUMS 3

REZULTĀTI

12. 31.07.2017. DNP 2017/12

VSPC “Dagda” teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, izveidojot auto stāvlaukumu

___________________

Tehniskais projekts (27MB ZIP)

11.08.2017.

 14.08.2017.

13.09.2017.

LĪGUMS

11. 08.07.2017. DNP 2017/11

Pārtikas produktu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestādēm (01.09.2017 - 31.08.2018)

___________________

Nolikums (ZIP)

11.08.2017.

 15.08.2017.

REZULTĀTI

10. 03.07.2017. DNP 2017/10

Seno Latgales tautas tērpu izgatavošana un piegāde projekta Nr.17-03-AL33-A019.2202-000004 “Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, iegādājoties senos Latgales tērpus” ietvaros

14.07.2017.

 14.07.2017.

LĪGUMS

09. 13.06.2017 DNP 2017/9

Telpu pārplānošana, pielāgojot tās relaksācijas telpu prasībām Aleksandrovas internātpamatskolā, ”Tūju māja”

________________

Tehniskais projekts (28MB ZIP)

29.06.2017

 05.07.2017.

LĪGUMS

08. 12.06.2017 DNP 2017/8

Tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotajiem

26.06.2017

 28.06.2017.

LĪGUMS

07. 09.06.2017 DNP 2017/7

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūvei

21.06.2017   28.06.2017.
06. 31.05.2017. DNP 2017/6

Dagdas vidusskolas apkures sistēmas pārbūve

________________

Tehniskā dokumentācija (6MB ZIP)

12.06.2017.

16.06.2017.

LĪGUMS

05. 24.04.2017. DNP 2017/5

Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2017./2018.g.apkures sezonai

16.05.2017.  REZULTĀTI
04. 19.04.2017. DNP 2017/4

Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

_________________

Tehniskais projekts (50MB ZIP)

08.05.2017.

 25.05.2017.

LĪGUMS

03. 11.04.2017. DNP 2017/3

Dagdas novada pašvaldības autoceļu pārbūve

_________________

1. Tehniskais projekts "Aleksandrova - Skudriķi" (16MB ZIP)

2. Tehniskais projekts "Porečje – Malcāni - Krasnopole" (11MB ZIP)

30.05.2017.   09.06.2017.
02. 13.03.2017. DNP 2017/2

Dagdas Tautas nama teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

__________________

Tehniskais projekts (50MB ZIP)

24.03.2017.  PĀRTRAUKTS
01 28.02.2017. DNP 2017/1 Būvmateriālu piegāde Dagdas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām  13.03.2017.

 REZULTĀTI

LĪGUMS