Konstantinova

Konstantinovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas novads, LV-5680

e-pasts: konstantinova@dagda.lv

Pārvaldes vadītājs
Aivars Trūlis
65621044, 29185156, 28323631
Sekretāre 65621022,
fakss 65621022
Grāmatvedība 65621040
Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālists 65621041
Komunālā saimniecība 29527576
Bāriņtiesa 65621041
Sākumskola 65629299
Tautas nams 29665701
Bibliotēka 65629322
Feldšeru - vecmāšu punkts 65629296

Baznīckungs

P.Odiņš

29583026

Pēdējās izmaiņas 16.02.2017.