Konstantinova

Konstantinovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Krāslavas novads, LV-5680

e-pasts: konstantinova@dagda.lv

Pārvaldes vadītāja
Solvita Stepiņa
65621044
Klientu apkalpošanas speciālists 65621040,
Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciālists 28331798
Komunālā saimniecība 29527576
Bāriņtiesa 65621041
PII "Saulīte" filiāle 65629299
Tautas nams 29665701
Bibliotēka 65629322
Feldšeru - vecmāšu punkts 65629296

Baznīckungs

P.Odiņš

29583026


Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Piektdiena 08.00 – 13.00 


Pēdējās izmaiņas 02.08.2021.