Ķepova

Ķepovas pagasta pārvaldes kontaktinformācija

„Ošupe”, ciems Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads, LV-5677

e-pasts: kepova@dagda.lv

Pārvaldes vadītāja
Žanna Aišpure

25634589

Sekretāre

65629833

Grāmatvedība

65629857

Sociālais darbinieks

65629857, 26484534

Bāriņtiesa

65629857, 26211755

Saietu nams un Vides izglītības un kultūras centrs "Ķepa"

26102894
kepa@dagda.lv

Bibliotēka

65629529

kepovabibl@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas 09.01.2018.