Dagda

Velonovietņu karte

Dagdas pilsētas iestāžu kontaktinformācija

Dagda, Dagdas novads, LV-5674

Dagdas novada pašvaldība

656 81434, 265 62946

e-pasts: dome@dagda.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

656 81701, 66954815

e-pasts: dagda@pakalpojumucentri.lv

Tūrisma informācijas centrs

656 81420, 257 27379

e-pasts: tic@dagda.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

656 81510, 656 81511

e-pasts: pii.saulite@dagda.lv

Dagdas vidusskola

656 81520, 656 81525

vidusskola@dagda.lv

Dagdas mūzikas un mākslas skola

656 53260

e-pasts:muzika.maksla@dagda.lv

Dagdas novada Sporta skola

656 53209

sporta.skola@dagda.lv

Kultūras centrs

656 53265

e-pasts: kultura@dagda.lv

Dagdas novada bibliotēka

656 53058

Dagdas novada bibliotēkas bērnu nodaļa
656 53043 
Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"

Reģistratūra 656 53187

Dienas stacionārs 256 12464

Galvenā medmāsa 65 81581

Grāmatvedība 565 53184

e-pasts: veseliba@dagda.lv

SIA "Dagdas komunālā saimniecība"

Klientu apkalpošanas daļa 656 22007

Lietvede 656 22006

Valdes loceklis 203 89632

e-pasts: dagdasks@inbox.lv

PI "Pilsētsaimniecība" 656 53626, 2 78 61715
Jauniešu iniciatīvu centrs 656 52244
Folkloras centrs 656 52174

Pēdējās izmaiņas 02.12.2020.