Bērziņi

Bērziņu pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, LV-5697. t. 65629771; fakss:65629771, e-pasts: berzini@dagda.lv

Pārvaldes vadītāja
Romualda Demida

65629771; mob.29414380

Sekretāre

65629771

Grāmatvedība

65629769

Sociālais darbinieks

26424154

Bāriņtiesa

28729676

Nodokļu administratore

65629771

Tautas nams

25722594

Bibliotēka

65629717

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Upmala"

22429754

Pēdējās izmaiņas 11.01.2018.