Asūne

Asūnes pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Dārza iela 1, c. Asūne, Dagdas novads,  LV-5676
tel. 65629408, fakss 65629373
e-pasts: asune@dagda.lv  

Pārvaldes vadītāja
Žanna Aišpure

65629373,
25634589

Sekretāre

65629408
asune@dagda.lv

Grāmatvedība

65629408

Sociālais darbinieks

65629435;
25410084

Bāriņtiesa

65629435;
29770866

Pamatskola
K.Raudives piemiņas istaba

65629413;
26569588
asunespamatskola
@inbox.lv

Tautas nams

29246185
asunestn@dagda.lv

Bibliotēka

26054762
biblasune@inbox.lv

Feldšeru-vecmāšu punkts

65629412;
26464587

Komunālā saimniecība

26136382

Lauksaimniecības konsultants

 

Lopkopības pārraugs

65629435,
22316076

 
29360188

stanislava.rubine
@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas 20.02.2017.