Kontakti

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Sakarā ar centralizētās grāmatvedības uzskaites ieviešanu Dagdas novada pašvaldībā,\

sākot ar 2018.gada 01.jūliju,

veicot bezskaidras naudas norēķinus ar Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes)

un to struktūrvienībām, par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, komunālajiem maksājumiem, nomu, vecāku maksām un citiem maksas pakalpojumiem, kā maksājuma saņēmējs jānorāda “Dagdas novada pašvaldība”, reģ.nr. 90000041224 , adrese; Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads. Maksājumus var veikt uz sekojošiem bankas kontiem:

  1. AS "SEB banka" LV72UNLA0050018182302
  2. AS “SWEDBANK” LV11HABA0551027261960
  3. AS "Norvik Banka" LV29LATB0002210090556

Skaidras naudas norēķinus arī pēc 01.jūlija varēs veikt attiecīgo pagastu pārvalžu kasēs, kā arī Dagdas novada pašvaldības kasē.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Dagdas novada pašvaldība

reģistrācijas numurs 90000041224
adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
norēķinu konti:
A/S “SEB banka” - LV72 UNLA 0050 0181 8230 2
A/S "Swedbank" - LV11 HABA 0551 0272 6196 0

A/S "Norvik Banka" - LV29 LATB 0002 2100 9055 6

Telefons: 656 81 434

Mob.telefons 265 62 946

Fakss: 656 81 710

e-pasts: dome@dagda.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Piektdiena 08.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Nodaļa

Adrese

Amats

Kabineta tel.

Darba mob.tel.

 

Alejas 4, Dagda

Priekšsēdētājs

656 81 436

2 83 23 631

Priekšsēdētāja vietnieks

656 81 720

2 78 00 102

Izpilddirektors

656 81 711

2 91 92 507

Alejas 4, Dagda

Datu aizsardzības speciālists

656 81 437

2 54 08 815

Kanceleja

Alejas 4, Dagda

Sekretāre

656 81 434

2 65 62 946

Kancelejas vadītāja

656 81 719

 

Arhīvists

656 81 718

 

Klientu apkalpošanas speciālists

656 81 701

 

Juridiskā nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja

656 81 712

2 86 70 441

Juriskonsults

656 81 712

2 86 70 441

Jurists-personāla speciālists

656 81 725

 

Iepirkumu speciālists

656 29 857

 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja

656 81 721

2 66 21 945 

Alejas 4a, Dagda

Informācijas sistēmu administrators

656 81 729

2 78 18 299

Datorspeciālists

656 81 729

2 66 29 828

Alejas 29, Dagda

Videoinženieris

656 52 170

2 54 51 549

Alejas 4, Dagda

Sabiedrisko attiecību speciālists

656 81 721

2 91 90 911

Finanšu nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītājs

656 81 715

 

Galvenais grāmatvedis

656 81 722

 

Galvenā grāmatveža vietnieks

656 81 724  

Ekonomists

656 81 715

 

Grāmatvedis

656 81 714

 

Grāmatvedis

656 81 722

 
Grāmatvedis 656 81 724  
Grāmatvedis 656 81 724  

Nodokļu administrators

656 81 714

 

Nodokļu administrators

656 81 714

 

Kasieris

656 81 701

 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja

656 81 726

2 93 66 163

Projektu koordinators

656 81 437

2 78 08 574

Projektu koordinators

656 81 437 2 78 08 574

Vides un tautsaimniecības nodaļa

Alejas 4, Dagda

Zemes lietu  speciālists

656 81 716

 

Nekustamā īpašuma  speciālists

656 81 716

 

Skolas 6, Dagda

Zivsaimniecības vadītājs

656 81 727

2 83 29 287

Vides inženieris

656 81 727

2 56 28 885

Ceļu meistars

656 81 727

2 86 00 305

Būvvalde

Alejas 29, Dagda

 

Būvvaldes vadītājs / arhitekts

656 81 442

2 65 82 832

Būvinspektors

656 81 442

2 94 84 339

Būvinženieris

656 81 442

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas 6, Dagda

Nodaļas vadītāja

656 81 435

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

656 81 435

 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Mičurina 3a, Dagda

Nodaļas vadītāja

656 53 240

2 86 26 484

Izglītības darba speciālists

 

 

Izglītības darba speciālists

656 53 240

 

Izglītības darba speciālists

656 53 240

 

     

 

Bāriņtiesa

Daugavpils 8, Dagda 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

656 81 713

2 66 97 787

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

656 81 713

 

Psihologs/Bāriņtiesas sekretārs

656 81 713

2 91 30 407

Sociālais dienests

Alejas 4, Dagda  

Sociālā dienesta vadītāja

656 81 723

2 65 44 704

Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem/sociālā dienesta vadītāja vietnieks

656 53 396

2 78 82 113

Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un invalīdiem

656 53 397

2 64 84 534

Sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām/sociālais aprūpētājs

656 53 397

2 02 19 829

Sociālās palīdzības organizators Dagdas pilsētā

656 81 717

 

Sociālās palīdzības organizators Dagdas pagastā

656 81 717

2 54 43 696

Datu ievades un apstrādes operators

656 53 397

2 83 31 798

Folkloras centrs

Alejas 29, Dagda

Centra vadītāja

656 52 174

 

Tūrisma informācijas centrs

Skolas 6, Dagda

Centra vadītāja

656 81 420

2 57 27 379

Tūrisma informācijas konsultante

656 81 420

2 57 27 379

Jauniešu iniciatīvu centrs

Alejas 11a, Dagda

Centra vadītāja

656 52 244

 

Jaunatnes lietu speciālists

656 52 244

 

PI „Pilsētsaimniecība”

Alejas 4a, Dagda

Vadītājs

656 53 626

2 78 61 715

Saimnieciskā nodaļa

 

Automobiļa vadītājs

 

2 83 78 102

 

Automobiļa vadītājs

 

2 86 23 657

 

Automobiļa vadītājs

 

2 64 99 791

 

Automobiļa vadītājs

 

2 20 33 221

 

Pēdējās izmaiņas 08.11.2018.