Kontakti

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība


reģistrācijas numurs 50900036651

adrese: Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

norēķinu konti: A/S “SEB banka” - LV39UNLA0055002444088

                       A/S "Swedbank" - LV11HABA0551027261960

Telefons: 656 81 434

Mob.telefons 265 62 946

e-pasts: dagda@dagda.lv

Grāmatvedība - tālr. 65681722

e-pasts: gramatvediba@dagda.lv

Darba laiks:

Pirmdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Otrdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Trešdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Ceturtdiena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 17.15
Piektdiena 08.00 – 13.00 

Nodaļa

Adrese

Amats

Vārds, Uzvārds

Kabineta tel.

Darba mob.tel.

 

Alejas 4, Dagda

 Apvienības vadītājs

Edgars Tjarve

 656 81 711

 2 63 20 453

Alejas 4, Dagda

Datu aizsardzības speciālists

Oksana Rutka

656 81 437

 

Kanceleja

Alejas 4, Dagda

Sekretāre

Ruta Pudnika

656 81 434

2 65 62 946

Kancelejas vadītāja

Marija Badūne

656 81 719

2 65 62 946

Arhīvists

Ināra Frolova

656 81 718

 

Klientu apkalpošanas speciālists

Aļona Matvejeva

656 81 701

 

Juridiskā nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja

Kristīne Azina

656 81 712

2 86 70 441

Jurists-personāla speciālists

Diāna Maculeviča

656 81 725

 

Iepirkumu speciālists

Oksana Rutka

656 29 857

 

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja

Sanita Karpoviča

656 81 721

2 66 21 945 

Alejas 4a, Dagda

Informācijas sistēmu administrators

Andrejs Kumačevs

656 81 729

2 78 18 299

Datorspeciālists

Gints Runis

656 81 729

2 66 29 828

Alejas 29, Dagda

Videoinženieris

Jānis Viļums

656 52 170

2 54 51 549

Alejas 4, Dagda

Sabiedrisko attiecību speciālists

Silvija Rapša

656 81 721

 2 91 90 911

Finanšu nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītājs

Ināra Tukiša

656 81 715

 

Galvenais grāmatvedis

Astrīda Koļča

656 81 722

 

Galvenā grāmatveža vietnieks

Irina Cereņa

656 81 724  

Ekonomists

Ilona Jakušonoka

656 81 715

 

Grāmatvedis Vija Zunda

656 81 714

 

Grāmatvedis Anna Dunovska

656 29 412

 
Grāmatvedis Mārīte Oļševska 656 81 724  
Grāmatvedis Iveta Kalpiša ilgstošā prombūtnē  
Grāmatvedis Ēriks Čaplinskis 656 81 724  

Nodokļu administrators

Jolanta Pauliņa

656 81 714

 

Nodokļu administrators

Aļona Višņakova

656 81 714

 

Kasieris

Ināra Stikute

656 81 701

 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Alejas 4, Dagda

Nodaļas vadītāja

Ligita Nagļa

656 81 726

2 93 66 163

Projektu koordinators

Tatjana Munda

656 81 437

2 78 08 574

Projektu koordinators

Olga Gekiša

656 81 437  

Būvinženieris

Artjoms Gekišs

656 81 726 2 91 92 507

Vides un tautsaimniecības nodaļa

Alejas 4, Dagda

Zemes lietu  speciālists

Ainārs Streļčs

656 81 716

 

Nekustamā īpašuma  speciālists

Valērijs Masjuks

656 81 716

 

Skolas 6, Dagda

    

Zivsaimniecības vadītājs

Viktors Kiselevskis

656 81 727

2 56 28 885 

Vides inženieris

Viktors Kiselevskis

656 81 727

2 56 28 885

Ceļu meistars

Aivars Belkovskis

656 81 727

2 86 00 305

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas 6, Dagda

Nodaļas vadītāja

Janīna Murāne

656 81 435

 

Nodaļas vadītāja vietnieks

Ināra Frolova

656 81 435

 

Izglītības un sporta nodaļa

Mičurina 3a, Dagda

Nodaļas vadītāja

Regīna Pauliņa

  2 65 69 588

Izglītības darba speciālists

Karīna Karvele

 

2 84 43 374

Bāriņtiesa

Daugavpils 8, Dagda 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Jānis Platacis

656 81 713

2 66 97 787

barintiesa@dagda.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks

Elita Bohāne

656 81 713

 

Bāriņtiesas sekretārs

Ināra Hmeļnicka

656 81 713

 

Sociālais dienests

Alejas 4, Dagda  

Sociālā dienesta vadītāja

Elita Trūle

656 81 723

2 65 44 704

Sociālā dienesta vadītāja vietnieks / Vecākais sociālais darbinieks

 

Jolanta Zvidriņa

656 53 396

2 78 82 113

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un invalīdiem

 

Marija Lavrinoviča

656 53 397

2 64 84 534

Sociālais darbinieks darba ar ģimeni un bērniem

 

Diāna Muraškina

 

656 53 396

 

2 03 95 577

Sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem un invalīdiem

Alla Guļkeviča

656 53 397

2 64 24 154

Sociālais darbinieks Dagdas pilsētā

Aivars Arcimovičs

656 53 397

2 02 19 829

Sociālais darbinieks Dagdas pagastā

Ilga Orole

656 81 717

2 54 43 696

Sociālais darbinieks ar pilngadīgām personām

Ērika Upmale

656 53 397

2 83 31 798

Folkloras centrs

Alejas 29, Dagda

Centra vadītāja

Inta Viļuma

656 52 174

 

Tūrisma informācijas centrs

 

Skolas 6, Dagda

 

Centra vadītājs

Juris Viļums

656 81 420

2 57 27 379

Tūrisma konsultante

Aija Šēfere

656 81 420

 

Jauniešu iniciatīvu centrs

Alejas 11a, Dagda

Centra vadītāja

Aina Odiņeca

656 52 244

 

Jaunatnes lietu speciālists

Aivars Bačkurs

656 52 244

2 96 93 869

PI „Pilsētsaimniecība”

Alejas 4a, Dagda

Vadītājs

Aldis Beitāns

656 53 626

2 78 61 715

Saimnieciskā nodaļa

 

Automobiļa vadītājs

Jānis Čivkulis

 

2 83 78 102

 

Automobiļa vadītājs

Jurijs Čerņecovs

 

2 86 23 657

 

Automobiļa vadītājs

Aldis Gražulis

 

2 64 99 791

 

Automobiļa vadītājs

Vilmārs Pokulis

 

2 20 33 221

 

Pēdējās izmaiņas 29.10.2021.