Komisijas

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija

Administratīvā komisija

Dzīvokļu jautājumu komisija

Ētikas komisija

Iepirkumu komisija

Vēlēšanu komisija

Zemes komisija

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Civilās aizsardzības komisija

Zemes nomas tiesību izsoles komisija

Medību koordinācijas komisija

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijaPēdējās izmaiņas 01.02.2018.