Klientu apkalpošanas centrs

Adrese:

           Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674

Telefons: 65681701; 66954815

e-pasts: dagda@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks:        

Pirmdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Otrdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Trešdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00

Ceturtdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00

Piektdienās 08.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pieejamie pakalpojumi:

Dagdas novada pašvaldība

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrēšanu.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Iesniegumu pieņemšana par

 • platību maksājumu pieņemšanu pašvaldībā

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

1. Iesniegumu pieņemšana par:

1.1.  Algas nodokļa grāmatiņu (ANG);

1.2.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

1.3.  Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

2. Gada ienākumu deklarāciju (GID) pieņemšana;
3. Atbalsta sniegšana darbam EDS/atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Uzņēmumu reģistrs

1. Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”

 • Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
 • Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);
 • Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

2.Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”

Valsts zemes dienests (VZD)

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

Valsts darba inspekcija (VDI)

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

 • Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšan;
 • Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:

 • Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 • Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem;
 • Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
 • Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana;
 • Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai;
 • Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai;
 • Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem;
 • Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana;
 • Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana;
 • Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā.

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:

 • Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana;
 • Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā;
 • Darbavietas higiēniskais raksturojums;
 • Ziņojums par arodslimības gadījumu;
 • Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu;
 • Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā.