Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā”

Grozijumi SN 2019.4.pdf

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā”

Grozijumi SN 2017.4.pdf

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 “PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU DAGDAS NOVADĀ”

Grozijumi SN 2009.6.pdf