Saistošie noteikumi

Uz augšu

2016. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

8.

2016.11.17.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 06.01.2017.

7.

2016.11.17.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 06.01.2017.

6.

2016.09.21.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

 Spēkā esošs no 21.09.2016.

5.

2016.06.16.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošs no 18.06.2016. 

4.

2016.03.17.

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dagdas novada teritorijā

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 8.04.2016. 

3.

2016.02.18.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 20.02.2015.

2.

2016.01.25.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošs no 27.01.2015.

1.

2016.01.25.

Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 25.01.2016.

 

2015. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

11.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 8.01.2016.

10.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

 Spēkā esošs no 8.01.2016.

9.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts

 Spēkā esošs no 8.01.2016.

8.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 8.01.2016.

7.

2015.09.17.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

 Spēkā esošs no 19.09.2015.
 6. 2015.08.20.  "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā"  Nav spēkā

5.

2015.05.28.

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 02.07.2015.

4.

2015.04.23. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā Spēkā esošs no 04.06.2015.

3.

2015.02.20.

"Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus izglītojamajiem"

pielikums  | paskaidrojuma raksts

Spēkā no 01.05.2015.

2.

2015.02.20.

"Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam"

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.  | paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs no 25.02.2015.

1.

2015.01.22.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošs no 27.01.2015.

 

2013. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

1.

2013.01.30.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošs

2.

2013.02.04.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5. | Paskaidrojuma raksts

Spēkā esošs

3.

2013.02.04.

Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Zaudējuši spēku

4.

 

 

 

5.

2013.03.27.

Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu

Spēkā esošs

6.

2013.04.24.

Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Spēkā esošs

7.

2013.04.24.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Spēkā esošs

8.

2013.04.24.

Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā

Spēkā esošs

9.

29.05.2013.

Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

10.

29.05.2013.

Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

11.

18.07.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Spēkā esošs

12.

18.07.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Spēkā esošs

13.

16.08.2013.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā

no 01.01.2014.

14.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

no 01.01.2014.

15.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

no 01.01.2014.

16.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

17.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

18.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

19.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par reklāmas, afišu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

20.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Nodeva par Dagdas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”

no 01.01.2014.

21.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā ārpus telpām Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

22.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Nodeva par Dagdas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu”

no 01.01.2014.

23.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

24.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

25.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

26.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par licencēto makšķerēšanu Dagdas ezerā”

Zaudējuši spēku no 01.01.2015.

27.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā”

no 01.01.2014.

28.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”

no 01.01.2014.

29.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ”

no 01.01.2014.

30.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

31.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā ”

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

32.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā”

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

33.

17.10.2013.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

00.11.2013.

34.

17.10.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

Spēkā esošs

35.

21.11.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “ Par pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas klasēm Dagdas novadā”

Spēkā esošs

36.

21.11.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Spēkā esošs

37.

19.12.2013.

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Spēkā esošs

 

2012. gada

Nr. Datums Nosaukums Statuss
01. 2012.01.25.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības  2011.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošie
02.  2012.01.25.  “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dagdas novadā 2012.gadā” Spēkā esošie
03.  2012.02.29.

 "Par Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžetu"

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošie
04.  2012.02.29.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Dagdas novadā 2012.gadā ” Spēkā esošie
05.  2012.02.29.

 „Par licencēto makšķerēšanu Dagdas ezerā”

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS DAGDAS EZERAM

Zaudējuši spēku no 01.01.2015.
06.  2012.03.28.  Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus Spēkā esošie
08.  2012.06.27  Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” Spēkā esošie
09.  2012.06.27.  Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā Spēkā esošie
10.  2012.06.27.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Spēkā esošie
11.  2012.06.27.  Par Dagdas novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību Atceltie 26.09.2012.
12.  2012.08.29.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos nr.3  “Par Dagdas novada pašvaldības  2012.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošie
13.  2012.09.26.  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Dagdas novadā Spēkā esošie
14.  2012.10.31.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos nr.3  “Par Dagdas novada pašvaldības  2012.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esošie
15. 2012.12.20.  Par dzivu cuku tirdzniecibas ierobežojumiem Dagdas novada Spēkā esošie
16. 2012.12.20.  Par nekustama ipašuma nodokla piemerošanu Dagdas novada Spēkā esošie 

2010. gada

Nr. Datums Nosaukums Statuss
01. 2010.01.12.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”.

 pielikums Nr.1. | pielikums Nr.2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5. | pielikums Nr. 6.

Zaudējuši spēku
 03. 2010.02.10.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”  
 04. 2010.02.10.  Par Sociālo palīdzību Dagdas novadā  
 05.  2010.02.23.

 Par Dagdas novada pašvaldības 2010.gada budžetu

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5. | pielikums Nr. 6.

 

 
 06.  2010.04.28. Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā ”  
 07. 2010.04.28. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Dagdas novadā  
09. 2010.05.26. Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas  
 10.  2010.05.26. Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā  Zaudējuši spēku no 01.06.2013.
 11.  2010.05.26.  Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā  Zaudējuši spēku no 01.06.2013.
 12.  2010.06.16.  Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Dagdas novadā  
 13. 2010.06.16.  Nodeva par reklāmas, afišu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Dagdas novadā  
 14. 2010.06.16.  Nodeva par Dagdas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām  
 15. 2010.06.16.  Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā ārpus telpām Dagdas novadā  
 16. 2010.06.16. Nodeva par Dagdas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu   
 17. 2010.06.16.  Par Dagdas pilsētas domes 2000.gada 9.maija saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par mājdzīvnieku turēšanu Dagdas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
 18. 2010.06.16.  Par Dagdas pilsētas domes 1998.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Suņu turēšanas noteikumi Dagdas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
19. 2010.07.21.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr.5 “Par Dagdas novada pašvaldības  2010.gada budžetu”

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5.
 
21. 2010.07.21.  Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Dagdas novadā  
22. 2010.08.25.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Nodeva par Dagdas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”  
23. 2010.08.25.  Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas  
24.  2010.09.03.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dagdas novadā  
25. 2010.09.29.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā ”  
26. 2010.10.27.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr.5 “Par Dagdas novada pašvaldības  2010.gada budžetu”

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr 5.
 
27. 2010.11.24.  Dagdas novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības noteikumi  
28. 2010.12.28.  Par sociālajiem pakalpojumiem Dagdas novadā  
29. 2010.12.28. Par personu aprūpi mājās Dagdas novadā