Dagdas novada Saistošie noteikumi

2020. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

09. 23.12.2020.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2020.gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2020/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Spēkā no

29.12.2020.

08. 29.10.2020.

Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

06.11.2020.

07. 27.08.2020.

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

01.09.2020.

06. 30.07.2020.

GROZĪJUMI Nr.1 Dagdas novada pašvaldības 2020.gada 28.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.2020/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Spēkā no

01.08.2020.

05. 26.03.2020.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

31.03.2020. 

04. 27.02.2020.

Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Dagdas novadā

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

06.03.2020.

03. 27.02.2020.

Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai publiskās vietās

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

03.04.2020. 

02. 28.01.2020.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

31.01.2020. 

01. 28.01.2020.

GROZĪJUMI Nr.2 Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.2019/5 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

Spēkā no

31.01.2020.

 

2019. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

13. 28.11.2019.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6 “PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU DAGDAS NOVADĀ”

Paskaidrojumu raksts

Zaudējuši spēku 06.11.2020.

12. 28.11.2019.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 2017/4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Dagdas novadā”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

01.07.2020.

11. 28.11.2019.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites
kārtību Dagdas novadā”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

01.07.2020. 

10. 31.10.2019. Grozījumi Nr.1 Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa Saistošajos noteikumos Nr.2019/5 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 

Spēkā no

06.11.2019.

 9. 31.10.2019.

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem Dagdas novadā

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

01.01.2020.

8. 31.10.2019.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no

01.01.2020. 

7. 26.09.2019.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no 01.10.2019.
6. 29.08.2019.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no 31.08.2019.
5. 2019.04.25.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no 30.04.2019. 
4. 2019.04.25.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Dagdas novadā

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no 05.07.2019.
3. 2019.03.21.

GROZĪJUMS
Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību  Dagdas novadā”

Paskaidrojumu raksts

Spēkā no 03.05.2019.
2. 07.02.2019. Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”  Spēkā no 09.02.2019.
1. 31.01.2019.

GROZĪJUMI Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Paskaidrojumu raksts

 Spēkā no 08.03.2019.

 

2018. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

8. 30.10.2018.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3.| pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā no

02.11.2018.

 
7. 27.08.2018.

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

paskaidrojuma raksts

Spēkā no

01.10.2018.

6. 26.07.2018.

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts
 

Spēkā no

03.08.2018.

5. 26.07.2018.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3.| pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā no

31.07.2018. 
4. 26.07.2018.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

paskaidrojuma raksts

Spēkā no

31.07.2018.

 

3. 21.02.2018.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr.2017/8 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 06.04.2018. 
2. 05.02.2018.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam

pielikums Nr.1., 2., 3.| pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5. | paskaidrojuma raksts

 Spēkā no 07.02.2018.
1. 25.12.2017.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3.| pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

 Spēkā no 30.01.2018.

 

2017. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

11. 21.12.2017.

Par vienreizējiem pabalstiem Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

 Spēkā no 02.02.2018.
10. 23.11.2017.

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

paskaidrojuma raksts

 Spēkā no 05.01.2018.
9. 21.12.2017.

Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 05.01.2018. 
8. 21.12.2017.

Par sociālo palīdzību Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 05.01.2018. 
7. 28.09.2017.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.2017/3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

 Spēkā no 05.10.2017.

6.

28.09.2017.

Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros

paskaidrojuma raksts | nolikums

Zaudējuši spēku01.01.2021.

5.

20.04.2017.

Par Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 01.01.2018.

4.

23.02.2017.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Dagdas novadā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 07.04.2017.

3.

02.02.2017.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 07.02.2017.

2.

19.01.2017.

Grozījumi Nr.3 Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā no 24.01.2017.

1.

19.01.2017.

Par grozījumu Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”

Spēkā no 07.04.2017.

 

Uz augšu

2016. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

8.

2016.11.17.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

7.

2016.11.17.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

6.

2016.09.21.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

 Spēkā no 21.09.2016.

5.

2016.06.16.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā no 18.06.2016. 

4.

2016.03.17.

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dagdas novada teritorijā

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 8.04.2016. 

3.

2016.02.18.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 20.02.2015.

2.

2016.01.25.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā no 27.01.2015.

1.

2016.01.25.

Par Dagdas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 04.03.2016.

 

2015. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

11.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā”

paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

10.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

9.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

8.

2015.11.19.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

paskaidrojuma raksts

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

7.

2015.09.17.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

 Spēkā no 19.09.2015.
 6. 2015.08.20.  "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Dagdas novadā"  Nav spēkā

5.

2015.05.28.

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”

paskaidrojuma raksts

Spēkā no 02.07.2015.

4.

2015.04.23. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Dagdas novada pašvaldībā Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

3.

2015.02.20.

"Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus izglītojamajiem"

pielikums  | paskaidrojuma raksts

Spēkā no 01.05.2015.

2.

2015.02.20.

"Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam"

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.  | paskaidrojuma raksts

Spēkā no 25.02.2015.

1.

2015.01.22.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2014.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā no 27.01.2015.

 

2013. gada

Nr.

Datums

Nosaukums

Statuss

1.

2013.01.30.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esoši

2.

2013.02.04.

Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5. | Paskaidrojuma raksts

Spēkā esoši

3.

2013.02.04.

Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Zaudējuši spēku

4.

27.02.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Atcelti ar 24.04.2013.

5.

2013.03.27.

Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu

Spēkā esoši

6.

2013.04.24.

Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Spēkā esoši

7.

2013.04.24.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

8.

2013.04.24.

Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

9.

29.05.2013.

Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

10.

29.05.2013.

Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

11.

18.07.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

12.

18.07.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Spēkā esoši

13.

16.08.2013.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Dagdas novadā

no 01.01.2014.

14.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

no 01.01.2014.

15.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”

no 01.01.2014.

16.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā”

Zaudējuši spēku 06.11.2020.

17.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

18.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

19.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par reklāmas, afišu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

20.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Nodeva par Dagdas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”

no 01.01.2014.

21.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā ārpus telpām Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

22.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 „Nodeva par Dagdas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu”

no 01.01.2014.

23.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

24.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

25.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Dagdas novadā”

no 01.01.2014.

26.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par licencēto makšķerēšanu Dagdas ezerā”

Zaudējuši spēku no 01.01.2015.

27.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā”

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

28.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā”

no 01.01.2014.

29.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 „Par koku ciršanu ārpus meža Dagdas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ”

no 01.01.2014.

30.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

31.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā ”

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

32.

19.09.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā”

Zaudējuši spēku no 01.06.2016.

33.

17.10.2013.

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

00.11.2013.

34.

17.10.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”

Spēkā esoši

35.

21.11.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “ Par pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas klasēm Dagdas novadā”

Spēkā esoši

36.

21.11.2013.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”

Zaudējuši spēku no 05.01.2018.

37.

19.12.2013.

Grozījums Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”

Spēkā esoši

 

2012. gada

Nr. Datums Nosaukums Statuss
01. 2012.01.25.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Dagdas novada pašvaldības  2011.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esoši
02.  2012.01.25.  “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Dagdas novadā 2012.gadā” Spēkā esoši
03.  2012.02.29.

 "Par Dagdas novada pašvaldības 2012.gada budžetu"

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esoši
04.  2012.02.29.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Dagdas novadā 2012.gadā ” Spēkā esoši
05.  2012.02.29.

 „Par licencēto makšķerēšanu Dagdas ezerā”

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOLIKUMS DAGDAS EZERAM

Zaudējuši spēku no 01.01.2015.
06.  2012.03.28.  Par kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus Spēkā esoši
08.  2012.06.27  Par grozījumiem Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā” Zaudējuši spēku no 05.01.2018.
09.  2012.06.27.  Par nosacījumiem un kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada pašvaldībā Zaudējuši spēku no 05.01.2018.
10.  2012.06.27.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā Spēkā esoši
11.  2012.06.27.  Par Dagdas novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu iznomāšanas kārtību Atcelti 26.09.2012.
12.  2012.08.29.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos nr.3  “Par Dagdas novada pašvaldības  2012.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esoši
13.  2012.09.26.  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Dagdas novadā Spēkā esoši
14.  2012.10.31.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos nr.3  “Par Dagdas novada pašvaldības  2012.gada budžetu”

pielikums Nr.1., 2., 3. | pielikums Nr.4. | pielikums Nr.5.

Spēkā esoši
15. 2012.12.20.  Par dzivu cuku tirdzniecibas ierobežojumiem Dagdas novada Spēkā esoši
16. 2012.12.20.  Par nekustama ipašuma nodokla piemerošanu Dagdas novada Spēkā esoši

2010. gada

Nr. Datums Nosaukums Statuss
01. 2010.01.12.

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Dagdas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”.

 pielikums Nr.1. | pielikums Nr.2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5. | pielikums Nr. 6.

Zaudējuši spēku
 03. 2010.02.10.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Dagdas novada pašvaldības nolikums”  
 04. 2010.02.10.  Par Sociālo palīdzību Dagdas novadā Zaudējuši spēku no 05.01.2018.
 05.  2010.02.23.

 Par Dagdas novada pašvaldības 2010.gada budžetu

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5. | pielikums Nr. 6.

 

 
 06.  2010.04.28. Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā ” Zaudējuši spēku no 05.01.2018.
 07. 2010.04.28. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Dagdas novadā  
09. 2010.05.26. Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas  
 10.  2010.05.26. Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā Zaudējuši spēku no 01.06.2013.
 11.  2010.05.26.  Par licencētajām zemūdens medībām Ežezerā Zaudējuši spēku no 01.06.2013.
 12.  2010.06.16.  Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Dagdas novadā

Zaudējuši spēku no 

03.04.2020.

 13. 2010.06.16.  Nodeva par reklāmas, afišu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Dagdas novadā  
 14. 2010.06.16.  Nodeva par Dagdas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām  
 15. 2010.06.16.  Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā ārpus telpām Dagdas novadā

Zaudējuši spēku no 

03.04.2020.

 16. 2010.06.16. Nodeva par Dagdas novada pašvaldības simbolikas izmantošanu   
 17. 2010.06.16.  Par Dagdas pilsētas domes 2000.gada 9.maija saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par mājdzīvnieku turēšanu Dagdas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
 18. 2010.06.16.  Par Dagdas pilsētas domes 1998.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Suņu turēšanas noteikumi Dagdas pilsētā” atzīšanu par spēku zaudējušiem  
19. 2010.07.21.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr.5 “Par Dagdas novada pašvaldības  2010.gada budžetu”

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr. 5.
 
21. 2010.07.21.  Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu un maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Dagdas novadā  
22. 2010.08.25.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 „Nodeva par Dagdas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”  
23. 2010.08.25.  Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dagdas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas  
24.  2010.09.03.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dagdas novadā  
25. 2010.09.29.  Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālo palīdzību Dagdas novadā ” Zaudējuši spēku no 05.01.2018.
26. 2010.10.27.

 Grozījumi Dagdas novada pašvaldības saistošajos noteikumos nr.5 “Par Dagdas novada pašvaldības  2010.gada budžetu”

pielikums Nr. 1., 2., 3. | pielikums Nr. 4. | pielikums Nr 5.
 
27. 2010.11.24.  Dagdas novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības noteikumi  
28. 2010.12.28.  Par sociālajiem pakalpojumiem Dagdas novadā  Spēkā no 26.02.2011.
29. 2010.12.28. Par personu aprūpi mājās Dagdas novadā  Spēkā no 29.01.2011.