Deputāti

Sandra Viškure

Dagdas novada domes priekšsēdētāja

Zaļo un Zemnieku savienība


Dzimšanas gads: 1962
Dzīvesvieta: Dagdas pagasts, Dagdas novads
Izglītības līmenis: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sporta pedagoģijas akadēmija

e-pasts: sandra.viskure@dagda.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: trešdienās, piektdienās 9:00-12:00

Vladislavs Višņevskis

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Vienoti Latvijai

Dzimšanas gads: 1967
Dzīvesvieta: Andzeļu pagasts, Dagdas novads
Izglītība: vidējā speciālā
Pabeigtās mācību iestādes: Dagdas profesionāli tehniskā vidusskola
Darba vietas un ieņemamie amati: Kooperatīvās sabiedrības ” Ežezers-3” valdes loceklis

e-pasts: vladislavsvisnevskis@inbox.lv

Aivars Arnicāns

Saskaņas Centrs

Dzimšanas gads: 1967
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā

Pabeigtās mācību iestādes: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Darba vietas un ieņemamie amati: AS "Sadales tīkls" elektromontieris, Dagdas novadpētniecības biedrība "Patria" priekšsēdētājs

 

e-pasts: aivars.arnicans@inbox.lv

 

Raitis Azins

Saskaņas Centrs


Dzimšanas gads: 1985
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas Tehniskā universitāte

e-pasts: raitis.azins@dagda.lv

Olga Golube

Latgales partija


Dzimšanas gads: 1984
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads

Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Paula Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte
Darba vietas un ieņemamie amati: SIA „Olgas Golubes ģimenes ārsta prakse” ģimenes ārsts

e-pasts: olga.golube@inbox.lv

 Irēna Gžibovska

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1957
Dzīvesvieta: Ezernieku pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas medicīnas institūts
Darba vietas un ieņemamie amati: Aptiekas „A Aptieka 24” Dagdā vadītāja

e-pasts: irenagzibovska@inbox.lv 

 

Aleksandrs Gžibovskis

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1959
Dzīvesvieta: Ezernieku pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Daugavpils pedagoģiskais institūts
Darba vietas un ieņemamie amati: Ezernieku vidusskolas direktors

e-pasts: ezerniekuvskdir@inbox.lv

Viktors Krūmiņš

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1972
Dzīvesvieta: Asūnes pagasts, Dagdas novads
Izglītība: vidējā speciālā
Pabeigtās mācību iestādes: Višķu sovhoztehnikums
Darba vietas un ieņemamie amati: Z/S „Celiņi” īpašnieks

e-pasts: viktorskr@inbox.lv

Maija Ļevkova

Zaļo un Zemnieku savienība


Dzimšanas gads: 1966

Dzīvesvieta: „Kumeliņi”, Andrupenes pagasts, Dagdas novads

Izglītība: Vidēji tehniskā

Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas tehniskā skola

Darba vietas un ieņemamie amati: Z/S „Tingala” īpašniece

e-pasts: agrita15@inbox.lv

Raimonds Nipers

No sirds Latvijai

Dzimšanas gads: 1961
Dzīvesvieta; Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Darba vietas un ieņemamie amati: SIA "Māra N"

e-pasts: raimonds.nipers@apollo.lv

Aivars Platacis

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1963
Dzīvesvieta: Andzeļu pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Darba vietas un ieņemamie amati: Kooperatīva sabiedrība „Ežezers-3” valdes priekšsēdētājs

e-pasts: aivarsplatacis@inbox.lv

Inese Plesņa

Saskaņas centrs

Dzimšanas gads: 1977
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rēzeknes augstskola, Daugavpils Universitāte
Darba vietas un ieņemamie amati: Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, kultūras metodiķe

e-pasts: inese.plesna@dagda.lv

Aivars Plotka

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1987
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Banku augstskola, Daugavpils Universitāte
Darba vietas un ieņemamie amati: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku attīstības speciālists

e-pasts: aivars_plotka@inbox.lv

Viktors Stikuts

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1962
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Daugavpils Universitāte
Darba vietas un ieņemamie amati:  -

e-pasts: v.stikuts@inbox.lv

Anatols Viškurs

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1962
Dzīvesvieta: Dagdas pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Darba vietas un ieņemamie amati: SIA „Ūzoleņi” valdes priekšsēdētājs, LZIA „Latgales Rikšotājs” valdes loceklis

e-pasts: anatols.viskurs@dagda.lv