Deputāti

Aivars Trūlis

Dagdas novada domes priekšsēdētājs

Latvijas Reģionu apvienība

Dzimšanas gads: 1967
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā, bakalaura grāds tiesību zinātnē
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Policijas akadēmija, Sociālo tehnoloģiju augstskola

e-pasts: aivars.trulis@dagda.lv, tel. 656 81436, mob.tel. 283 23631

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Trešdienās, piektdienās plkst. 09:00 - 12:00 (iepriekš saskaņojot pa tālr. 656 81434)

Sandra Viškure

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece

Zaļo un Zemnieku savienība


Dzimšanas gads: 1962
Dzīvesvieta: Dagdas pagasts, Dagdas novads
Izglītības līmenis: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sporta pedagoģijas akadēmija

e-pasts: sandra.viskure@dagda.lv, mob.tel. 278 00102


Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pirmdienās, trešdienās plkst. 09:00 - 12:00 (iepriekš saskaņojot pa tālruni 656 81434 vai 27800102)

Raitis Azins

Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa"


Dzimšanas gads: 1985
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas Tehniskā universitāte

e-pasts: raitis.azins@inbox.lv, mob.tel. 28327407

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katra mēneša otrā otrdiena plkst.9:00 - 10:00

Olga Golube

Latgales partija


Dzimšanas gads: 1984
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads

Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Paula Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte

e-pasts: olga.golube@inbox.lv, mob.tel. 26395700

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā otrdiena plkst. 9:00 - 11:00 (iepriekš sazvanoties)

 Irēna Gžibovska

Latvijas Reģionu apvienība

Dzimšanas gads: 1957
Dzīvesvieta: Ezernieku pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rīgas medicīnas institūts

e-pasts: irenagzibovska@inbox.lv, mob.tel. 28688289

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst. 14:00 - 15:00, "Apotheka 24" Daugavpils ielā 8a, Dagdā 

 

Aleksandrs Gžibovskis

Latvijas Reģionu apvienība

Dzimšanas gads: 1959
Dzīvesvieta: Ezernieku pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Daugavpils pedagoģiskais institūts

e-pasts: ezerniekuvskdir@inbox.lv, mob.tel. 26559123

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: mēneša otrās nedēļas otrdienās plkst. 9:00 - 11:00, Ezernieku pagasta pārvaldes zālē

Juris Kavuns

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1980
Dzīvesvieta: Asūne, Dagdas novads
Izglītība: vidējā
Pabeigtās mācību iestādes: Rēzeknes robežsargu skola

e-pasts: kavuns.ju@inbox.lv, mob.tel. 29389040

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru otrdienu plkst. 9:00 - 14:00, Daugavpils ielā 8, Dagdā

Viktors Krūmiņš

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1972
Dzīvesvieta: Asūnes pagasts, Dagdas novads
Izglītība: vidējā speciālā
Pabeigtās mācību iestādes: Višķu sovhoztehnikums

e-pasts: viktorskr@inbox.lv, mob.tel. 26337573

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: trešdienās plkst. 15:00 - 17:00, Asūnes pagastā

Vija Nipere

No sirds Latvijai

Dzimšanas gads: 1964
Dzīvesvieta; Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts

e-pasts: vija.nipere@dagda.lv, mob.tel. 29477686

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: otrdienās un trešdienās plkst. 9:00 - 11:00 Mičurina ielā 3a, Dagdā vai pēc vienošanās

Raimonds Nipers

No sirds Latvijai

Dzimšanas gads: 1961
Dzīvesvieta; Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Baltijas Starptautiskā akadēmija

e-pasts: raimonds.nipers@apollo.lv, mob.tel. 26525566

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pēc vienošanās

Inese Plesņa

Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa"

Dzimšanas gads: 1977
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rēzeknes augstskola, Daugavpils Universitāte

e-pasts: inese.plesna@dagda.lv, mob.tel. 29193397

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: mēneša pirmā ceturtdiena plkst. 10:00 - 12:00

Aivars Plotka

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1987
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Banku augstskola, Daugavpils Universitāte

e-pasts: plotka2@inbox.lv

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru darba dienu, Daugavpils ielā 8, Dagdā

Viktors Stikuts

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1962
Dzīvesvieta: Svariņu pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Daugavpils Universitāte

e-pasts: v.stikuts@inbox.lv, mob.tel. 28378113

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katra mēneša pēdējā piektdiena plkst. 8:00 - 13:00 (iepriekš sazvanoties)

Pēteris Tukišs

Latgales partija

Dzimšanas gads: 1952
Dzīvesvieta: Dagda, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Rēzeknes augstskola

e-pasts: petukiss@inbox.lv, mob.tel. 29213969

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 8:00 līdz 10:00 Alejas ielā 29, Dagdā (Pensionāru biedrības telpās).

Anatols Viškurs

Zaļo un Zemnieku savienība

Dzimšanas gads: 1962
Dzīvesvieta: Dagdas pagasts, Dagdas novads
Izglītība: augstākā
Pabeigtās mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

mob.tel. 20206353

 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst. 16:00 - 17:00, Tautas namā "Ozoliņos", Dagdas pagastā