Amatpersonu atalgojumi / Vakances

Vakances

1 17.07.2017
Vakance PI “Pilsētsaimniecība”

PI “Pilsētsaimniecība” aicina darbā remontstrādnieku uz pilnu slodzi.

[vairāk]
1 13.07.2017
Vakance Ķepovas pagastā

Dagdas novada pašvaldības Ķepovas pagasta pārvalde aicina darbā pārvaldes sekretāri-lietvedi (0,5 slodze)/nodokļu administratoru (0,25 slodze).

[vairāk]

Vakances no NVA


Dagdas novada pašvaldības amatpersonu atalgojumi

Informācija tiek publicēta pamatojoties uz "Valsts pārvaldes iekārtas likuma" 92.panta 2.daļu

"92.2. Iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu, ja likums nenosaka citādi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2010.)"