Dagdas Novada Ziņas

Dagdas novada pašvaldības informatīvais izdevuma

„Dagdas Novada Ziņas” pēdējais numurs iznāca 30.jūnijā.

 

Tagad iznāk viens kopīgs Krāslavas novada informatīvai izdevums "Krāslavas Vēstis".

Izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesī.

Izdevuma mērķis ir informēt iedzīvotājus par pašvaldības darbu, domes sēžu lēmumiem un pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem.

Materiālus publicēšanai var sūtīt sabiedrisko attiecību speciālistei Silvijai Rapšai, e-pasts silvija.rapsa@dagda.lv, tālr. 65681721, mob. nr. 29190911 un Sanitai Karpovičai, e-pasts sanita.karpovica@dagda.lv, tālr. 65681721, mob. nr. 26621945

 


 

 

Informatīvais izdevums ir pieejams šajos izplatīšanas punktos:

2017.gads