Traktortehnikas izcenojumi

Traktortehnikas izcenojumi no 2015. gada 1. janvāra

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums

Traktora marka

Pakalpojuma veids

Cena (EUR)

1.

Svariņu pagasta pārvalde

MTZ 82 ar piekabi

Transportēšana 1 stunda

9.96

JuMZ ar iekrāvēju

Iekraušanas darbi 1 stunda

15.65

T-150K ar lāpstu

Sniega tīrīšana 1 stunda

17.07

MTZ 82 ar lāpstu

Sniega tīrīšana 1 stunda

12.09

T-25

Transportēšana, notekūdeņu atsūknēšana 1 stunda

6.22

2.

Asūnes pagasta pārvalde

BKM

Transportēšana, sniega tīrīšana 1 stunda

15.00

3.

Ķepovas pagasta pārvalde

T-150K

Transportēšana, sniega tīrīšana 1 stunda

17.07

4.

Ezernieku pagasta pārvalde

MTZ 82 ar piekabi

Transportēšana 1 stunda

9.96

MTZ 82 ar lāpstu

Sniega tīrīšana 1 stunda

12.09

5.

Šķaunes pagasta pārvalde

JuMZ 6 KL

Transportēšana, iekraušanas darbi 1 stunda

21.34

6.

Konstantinovas pagasta pārvalde

MTZ 82 L

Transportēšana, sniega tīrīšana 1 stunda

11.00

7.

Andrupenes pagasta pārvalde

Belarus 1025.3

Transportēšana, sniega tīrīšana 1 stunda

20.57