Būvniecības iesniegumi no 01.10.2014 un Būvatļauju pieprasījumi līdz 01.10.2014

Pēdējās izmaiņas 05.04.16.

Nr. Datums Būvniecības veids Adrese Lēmums
         
         
59. 31.03.2016 Dzīvojamas majas pārbuve "Purviņi",Andzeļu pagasts, Dagdas novads

Lemums Nr.14.Izdot būvatļauju

58. 22.03.2016 0.4kV GVL no TP-7050 rekonstrukcija. (Paskaidrojuma raksts) Janovci,Andrupenes pag.Dagdas novads

Lēmums Nr.13.saskaņot būvieceri

57. 14.03.2016 Meža ceļš"Bogdonu ceļš"  Asūnes pag.,Dagdas novads

Lemums Nr.12

izsniegt pielikumu būvatļaujai

56 07.03.2016 Ražotnes elektroapgādes jauns pieslēgums pieslēgums"Līkloči"(paskaidrojuma raksts) "Likloči",Dagdas pag.Dagdas novads

Lemums Nr.11 saskaņot būvieceri

55 1.03.2016 Dzīvokļu parbūve. Dz.Nr1 un Nr.2 Brīvības iela 5, Dagda,Dagdas novads

Lemums.Nr.10

izdot buvatļauju,izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi

54 16.02.2016 Garāžas vārti (Apliecinājuma karte) Alejas ielā 41, Dagda, Dagdas novads

Lemums Nr.9 saskaņot būvieceri

53 16.02.2016

0.4kV GVL no TP 7178 līdz

TP 7256 rekonstrukcija (paskaidrojuma raksts)

Andzeļu pagasts,Dagdas novads

Lemums Nr.8

Saskaņot būvieceri

52 15.02.2016 0.4 kV GVL no TP 7072 rekonstrukcija (paskaidrojuma raksts) Bērziņu pagasts,Dagdas novads

Lēmums Nr.7.

saskaņot būvieceri

51 11.02.2016 Optisko škiedru kabeļa kanalizācijas atzara izbūve Kondraši-LMT bāzes stacija"Andrupene",Andrupenes pag.,Dagdas novads

Lēmums.Nr.6

izdot būvatļauju izdarot atzīmi par projekta nosacījumu izpildi un būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi

50. 02.02.2016 0.4kV GVL  L-1,L-3,L-4 TP7051 pārbūve (paskaidrojuma raksts) Konstantinovas pag.,Dagdas novads

Lemums.Nr.5,

saskaņot būvieceri

49. 02.02.2016 LMT bāzaes stacija "Astašova",būvniecība "Astašova",Astašova,Andrupenes pag.,Dagdas novads Lēmums Nr.4 Izdot buvatļauju ,izdarīt atzīmi par projektēsšanas nosacījumu izpildi  un izdarit atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi
48. 01.02.2016 Siena Šķūnis (projekts minimāla sastāvā) "Nonnas",Andzeļu pag.,Dagdas novads

Lēmums Nr3.

Izdot būvatļauju

47 27.01.2016 0.4kV GVL L-2,L-3 no TP7074 rekonstrukcija(paskaidrojuma raksts) Ezernieku pagasts Dagdas novads

Lemums Nr2.

Saskaņot būvieceri

46 12.01.2016 0.4.V  GVL L-1,L-2 no TP7260 rekonstrukcija(paskaidrojuma raksts) Svariņu pag.,Dagdas novads Lemums Nr.1. saskaņot būvieceri
         
45. 17.12.2015 Pirts "Laimes dārzi",Ezernieku pag.,Dagdas novads Izdot buvatlauju
44. 17.12.2015 Meslu krātuve "Mežagrāvji",Maslova,Andrupenes pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
 43.  17.12.2015  Garāža  "Jaunkalni",Grizāni,Bērziņu pag.,Dagdas novads  Izdot buvatļauju
42. 16.11.2015 Vasaras māja 6054 004 0051 8001,Alženova,Dagdas pag. Dagdas novads Izdot buvatļauju
41. 16.11.2015 Saimniecibas ēka "Kalniņi",Dagdas pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
40. 13.11.2015 Dzīvojamā māja "Kalmes",Ezernieki,Ezernieku pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
 39.  12.11.2015  Dzīvojamā māja,garāža,šķūnis  "Karaši",Andrupenes pag.,Dagdas novads  Izdot būvatļauju
 38.  07.10.2015  Meža autoceļa "Nākotnes ceļš" būvniecība  Svariņu pagasts Dagdas novads

 Izdot

buvatļauju

37 18.09.2015 Katlu mājas būvnieciba Kalnu iela 3,Asūnes pagastā,Dagdas novads

Izdot buvatļauju

37. 16.09.2015 Siltumnīcas parbūve Ezernieku ielā 20,Andrupene,Andrupenes novads

izdot buvatļauju

36 10.09.2015 Dzivojamās mājas pārbūve "Rusvi",Ķepovas pagasts,Dagdas novads

Izdot

būvatļauju

 35  04.09.2015  Dzivojamā māja un saimniecības ēka  "Ziedumājas",Ķepovas pagasts,Dagdas novads  Izdot būvatļauju
34.  27.06.2015  Katlu mājas pārbūve  Mičurina iela 12,Dagda, Dagdas novads  Izdot būvatļauju
33. 16.06.2015 Garāža Liepajas 63,Dagda,Dagdas novads

Izdot

būvatlauju

32. 14.04..2015 Dzivojamās mājas jaunbūve Asunes iela 24,Dagda,Dagdas novads Izdot būvatlauju
 31.  23.02.2015  Saimniecības ēkas jaunbūve  "Altiņi",Ezernieku pag.,Dagdas novads LV4601  Izdot būvatļauju
30. 25.01.2015 Dzīvojamā māja,saimniecibas ēka 'Augstkalni",Bērziņu pag.,Dagdas novads

Izdot

būvatlauju

29. 19.12.2014 Vasaras māja "Dzegužmala",Astašova,Andrupenes pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
28. 24.11.2014 Dzīvojamā māja,saimniecības ēka,mājas piebraucamais ceļš,inženiertiklu pievadi "Krastasaules",Dagdas pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
27. 07.11.2014 Viesu māja "Utāni",Konstantinovas pag., Dagdas novads Izdot būvatļauju
 26.  06.11.2014  Vasaras māja  "Blāzmas",Konstantinovas pag.,Dagdas novads  Izdot būvatļauju
 25. 06.11.2014  3 šķūņi un garāža  "Zvaigznes",Dagdas pagasts,Dagdas novads  Izdot būvatļauju
24. 10.10.2014 Meža ceļa"Bogdonu ceļš jaunbūve Dienvidlatgales mežsaimnieciba 6.Krāslavas meža iecirknis,Asunes pag.Dagdas novads

Izdot būvatļauju

23. 01.09.2014 Garāžas jaunbūve "Kvanti",Andrupenes pag.,Dagdas novads Izdot būvatlauju
 22.  01..09.2014  Garāžas,saimniecibas ēkas, pirts jaunbūve un lauksaimniecības ēkas rekonstrukcija  "Dimperi",Vecokra,Andrupenes pag.,Dagdas novads  Izdot būvatlauju
21. 26.08.2014 Pirts "Olgas",Andrupenes pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
20. 26.08.2014 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija "Cīruļi",Ezrnieku pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
19. 22.08.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Ezeriņi",Andrupenes pag.,Dagdas novads Izdot buvatļauju
18. 18.07.2014 Dzīvojamās mājas būvniecības "Krodzinieki",Dagdas pag.,Dagdas novads

Izdot

būvatļauju

17 25.07.2014 Dzivojamās mājas buvniecības Pļavu iela 8,Dagda, Dagdas novads Izdot būvatļauju
16. 17.07.2014 Govju kuts ar piena telpu "Zinaīdas",Andzeļu pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
15. 17.07.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Jaunatnes ielā 2,Dagda Izdot būvatļauju
14. 16.06.2014 0,4kv linijas L-2 no TP7121 rekonstrukcija Šķaunes pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
13. 29.05.2014 Dzīvojamas mājas rekonstrukcija Liepājas iela 62, Dagda, Dagdas novads izdot būvatlauja
12. 27.05.2014 Dzīvojamā māja, pirts Liepajas iela 9,Dagda,Dagdas novads izdot būvatļauju
11. 15.05.2014 Lauksaimniecības produkcijas noliktava Ozoliņi,Dagdas pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
10. 06.05.2014 110/20kV apakšstacijas "Dagda"rekonstrukcija "Enerģētiķi",Ozoliņi,Dagdas pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
9. 16.04.2014 0,4kV liniju L2,L5 no TP7180.L1,L2,L3,L6 no TP7060.L1,L3,L5 no TP7219 rekonstrukcija Asūnes pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
8. 10.04.2014 Saimniecības ēka "Skudras",Konstantinovas pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
7. 10.04.2014 Muzeja 'Andrupenes lauku sēta" rekonstrukcija Skolas iela 5,Andrupene,Andrupenes pag.,Dagdas novads izdot būvaļlauju
6. 27.03.2014 Dzīvojamās mājas renovācija "Puriņi",Ezernieku pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
5. 17.03.2014 20 Kv gaisvadu elektrolīnijas LN-28 rekonstrukcija Ezernieku pagasts, Dagdas novads izdot būvatļauju
 4.  17.02.2014  Tūristu mītne  "Ilūksti",Andrupenes pag.,Dagdas novads  izdot būvatļauju
3 14.01.2014 Birojs dzīvoklis Skolas 6a,Dagda pagarināt būvatļauju
2. 08.01.2014 Pirts ,Tehnikas novietne "Ozolaine",Šķaunes pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
1. 05.01.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Veiziņišķi",Svariņu pag.,Dagdas novads izdot būvatļauju
      2013  
9 15.12.2013 Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotne Brīvības iela 29,Dagda izdot būvatļauju
8. 14.11.2013 Gazifikācijas koģenerācijas elektrostacija "Kates",Ezernieku pag., Dagdas novads Izdot būvatļauju
7. 30.10.2013 Kuts un saimniecības ēka "Veiziniški",Svariņu pag., Dagdas novads Izdot būvatļauju
6. 24.09.2013 Radiotornis un ar to sasitītā infrastruktūra "Enerģētiķi",Ozoliņi,Dagdas pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
5. 15.09.2013 Šķūnis "Irbītes",Svariņu pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
4. 15.09.2013 Saimniecbas ēka,pirts Alejas ielā 40,Dagda,Dagdas novads Izdot būvatļauju
3. 12.09.2013 Optiskā tīkla inrastruktūras  būvniecība Dagdas pilsēta, Andrupene, Andzeļi, Ozoliņi,Mariampole,Konstantinova,autoceļš  P57,P61,V590,V610,V614,V615,V6016 Izdot būvatļauju
2. 11.09.2013 Lauksaimniecības tehnikas novietne "Viršis",Vecdome,Dagdas pag.,Dagdas novads Izdot būvatļauju
1. 26.07.2013 Šķūņa jaunbūve "Jaunkalni",Bērziņu pag.Dagdas novads Izdot būvatļauju