Būvniecības iesniegumi līdz 01.10.2014

Pēdējās izmaiņas 28.08.2014.

Nr.  Datums  Būvniecības veids Adrese   Lēmums
         
16. 28.08.2014

0,4kV GVL L-1,L-2,L-3 no TP-7210 un L-1,L-4 no TP-7020 rekonstrukcija

Svariņi,Svariņu pag., Dagdas novadā

APU Nr.18

25.08.2014

15 03.08.2014

0,4kV GVL no TP-7046 un L-2,L-3 no TP-7020 rekonstrukcija

c.Svariņi,Svariņu pag.,Dagdas novadā

APU Nr.17

03.08.2014

14. 31.07.2014

Aitu kūts (jaunbūve/rekonstrukcija),

barības novietne, kutsmēslu krātuve(pakaišu) un administrativais bloks

"Smiltiņas",Lubgāņi,Ezernieku pag.,

Dagdas novads

APU Nr.16

31.07.2014

13. 31.07.2014 Dievnama rekonstrukcija(katlu majas piebūve) Dagdas ielā 7,Andrupene,Andrupenes pag.,Dagdas novads

APU Nr.15

31.07.2014

12. 03.07.2014 TP-7169 20 kV sadales rekonstrukcija(SP-257"Porečje" izbūve) Porečje, Bērziņu pag.Dagdas novads

APU Nr.14

03.07.2014

11 30.06.2014 Ceļa ātrumvaļņa izbūve Jelgavas ielā,Dagda,Dagdas novads

APU NR.13

30.06.2014

10 02.06.2014 Sporta zāle "Gaismēni",Ezernieki,Ezernieku pag.,Dagdas novads

APU.Nr.12

05.06.2014

9. 12.04.2014 Mēslu krātuve "Ferma -Tani",Asūnes pag.,Dagdas novads

APU.Nr.11

15.04.2014

8. 12.04.2014 Mēslu kratuve  30 govīm "Mētraji",Ezernieku pag.,Dagdas novads

APU.Nr.10

15.04.2014

7. 08.04.2014 Mēslu krātuve 50 govīm "Krivina",Andzeļu pag.,Dagdas novads

APU.Nr.9

11.04.2014

6. 07.04.2014 Dziļurbuma ūdensapgādes izbūve "Skudras",Konstantinova,Konstantinovas pag.,Dagdas novads

APU.Nr.8

10.04.2014

5. 09.03.2014 Katlu mājas skursteņa nojaukšana, Brīvības ielā 3,Dagda,Dagdas novads

APU.Nr.7

11.03.2014

4. 07.03.2014 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Latgales iela 6,Svarinci,Svariņu novads

APU.Nr.6

10.03.2014

3 27.02.2014 20kV Gaisvadu elektrolinijas LN-28 no b.Nr337 līdzb.Nr.391 rekonstrukcija Ezernieku pagasts

APU.Nr.5

10.03.2014

2 23.01.2014 Pašvaldības ceļa 5-5 "Purpļi-Vecdome"rekonstrukcija Purpļi,Vecdome,Dagdas pagasts,Dagdas novads APU Nr.2 23.01.2014
1 23.01.2014 Pašvaldības ceļa rekonstrukcija Andrupenes pagasts,6042 004 3002;6042 004 0167

APU Nr.1 23.01.2014

    2013    
8.  07.11.2013  Dagdas viduskolas stadiona rekonstrukcija Mičurina 3a, Dagda, Dagdas novads  APU Nr.24
08.11.2013
7.  20.09.2013  0,4 kV līnijas L-2,L-5,no TP-7180,L-1,L-2,L-3,L-6 no TP-7060,L-1,L-3,L-5, no tp-7219 rekonstrukcija Asūnes pagasts, Dagdas novads  APU Nr.21
25.09.2013
6.  27.08.2013  Vējģenerātoru parks, pievadceļš, elektrolīnija ar spriegumu 20 kv Mazupītes, Konstantinovas pag., Dagdas nov.  APU Nr. 20
27.08.2013
5.  19.08.2013  Lauksaimniecības tehnikas novietne Viršos, Vecdome, Dagdas pag, Dagdas nov  APU Nr. 19 19.08.2013
4.  16.08.2013  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Latgales ielā 6, Svarinci, Svariņu pag. Dagdas nov.  APU Nr.18, 19.08.2013
3.  08.08.2013  Lauksaimniecības tehnikas novietnes jaunbūve "Viršos",Vecdome,Dagdas pag.,Dagdas novads  Pierasīt papildus informāciju,
Izdots APU Nr.19,
19.08.2013
2.  31.07.2013  HIdro elektrostacija Rēzeknes iela  16, Dagda, Dagdas novads  Pieprasīt papildus informāciju.
Izsniegts APU.Nr.22
01.10.2013
1.  19.07.2013  Ferma 400 govīm  "Brīvība", Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads  APU Nr.17, izdots 19.07.2013.