Būvvalde

Dagdas novada būvvalde atgādina, ka no 01.01.2020. visas būvieceres dokumentācijas ir jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) vietnē www.bis.gov.lv

Ņemot vērā, ka saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis,  aicinām Jūs izmantot Būvniecības informācijas sistēmu(BIS) un citas e-pārvaldes iespējas saziņā ar būvvaldi.

 Apmācības video kā lietot BIS sistēmu atrodami vietnē:

https://www.youtube.com/watch?v=bUiUW2yYkrg  un cita informācija par BIS 

https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA

 

Ja rodas jautājumi lūdzam zvanīt uz tālruni 29484339

vai rakstīt uz e-pastu: buvvalde@dagda.lv

 

Sargiet sevi un savus līdzcilvēkus!

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Dagdas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Nodeva) apmērus, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.

2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu, akceptēšanu, būvprojekta izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, un izsniegšanu, būvatļauju un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu.

3. Nodevas maksātājs ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997 noteikumus Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, saņem no Dagdas novada būvvaldes būvatļauju būvniecības darbu veikšanai.

Būvniecības informācijas sistēmā(BIS)

No 2020.gada 1. janvāra būvniecības ieceres un būvniecības procesa dokumenti tiek iesniegti elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā(BIS), kas atrodas vietnē : https://bis.gov.lv/bisp/

 

Pamācibas kā to lietot atrodas zemak norādītās vietnēs!