Būvvalde

Dagdas novada Būvvalde

 

Alejas iela 29, 2.stāvs (ieeja no pagalma)

Dagda, Dagdas novads

LV-5674

 

Telefons 656 81442, e-pasts: buvvalde@dagda.lv

Būvvaldes vadītājs /arhitekts - Aivars Klismets,

mob.tel. 2 65 82 832

Būvinspektors - Valdis Viļums 294 84 339Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu Dagdas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Nodeva) apmērus, atvieglojumus un maksāšanas kārtību.

2. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu veidojas no izmaksām, kas saistītas ar būvprojektu izskatīšanu, saskaņošanu, akceptēšanu, būvprojekta izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, un izsniegšanu, būvatļauju un citu būvvaldes izsniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu.

3. Nodevas maksātājs ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997 noteikumus Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā, saņem no Dagdas novada būvvaldes būvatļauju būvniecības darbu veikšanai.

Būvvaldes akceptētās būvieceres

Akceptētās būvieceres var apskatīt šeit