Pašvaldība

Pašvaldības ziņas

1 19.02.2014
Dagdas Tūrisma informācijas centrā tiks izveidots aktīvā tūrisma punkts

Lauku atbalsta dienests šī gada 7.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošanu Dagdas Tūrisma informācijas centrā” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves...

[vairāk]
1 18.02.2014
Ir atbalstīts projekts „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”

Lauku atbalsta dienests šī gada 5.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku...

[vairāk]
14.02.2014
14.februārī notika ārkārtas Domes sēde

Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 188 000,00 €, lai nodrošinātu projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sētu”” realizāciju.

[vairāk]
1 12.02.2014
Projekta BELLA CUISINE dalībnieki piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2014”

No 7. līdz 9. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās 21. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2014, kur savu piedāvājumu prezentēja projekta BELLA CUISINE partneri no Latgales reģiona un Vitebskas apgabala.

[vairāk]
1 11.02.2014
Sabiedriskajām dušām jauns darba laiks

Apmeklētāji dušas un saunu turpmāk varēs izmantot divas reizes nedēļā. Pagājušajā gadā ieviesto sabiedriskās dušas pakalpojumu var izmantot kā iepriekš ceturtdienās un tagad arī piektdienās.

[vairāk]
1 10.02.2014
Jaunākais "Dagdas Novada Ziņas" numurs

Iznācis Dagdas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas” 2. numurs.

[vairāk]
31.01.2014
Apstiprina budžetu

31. janvāra ārkārtas Domes sēdē tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības budžets 2014.gadam.

[vairāk]