Atalgojumi / Vakances

Vakances

1 25.01.2019
Ezernieku vidusskola meklē kurinātāju/sezonas strādnieku

Ezernieku vidusskola meklē rūpnīcas/katlu kurinātāju/sezonas strādnieku

[vairāk]
1 21.01.2019
IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA VAKANCE

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PRETENDENTUS IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA VAKANCEI (uz nenoteiktu laiku)

[vairāk]

Vakances no NVA


Dagdas novada pašvaldības amatpersonu un visu darbinieku atalgojumi

Informācija tiek publicēta pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" 3.panta (92).daļas 1) punktu - institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.