Atalgojumi / Vakances

Vakances

1 24.04.2018
Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata vakance

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Dagdas novada Kultūras centra vadītāja amata pienākumu izpildei atbilstošāko pretendentu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un attīstību

[vairāk]
1 24.04.2018
Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata vakance

Atklāta konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Dagdas novada bibliotēkas vadītāja amata pienākumu izpildei atbilstošāko pretendentu, kurš nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbu un attīstību.

[vairāk]

Vakances no NVA


Dagdas novada pašvaldības amatpersonu un visu darbinieku atalgojumi

Informācija tiek publicēta pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" 3.panta (92).daļas 1) punktu - institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.