Atalgojumi / Vakances

Vakances

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Vakances no NVA


Dagdas novada pašvaldības amatpersonu un visu darbinieku atalgojumi

Informācija tiek publicēta pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" 3.panta (92).daļas 1) punktu - institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi.