Pašvaldība

Pašvaldības ziņas

1 17.08.2018
Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu 13. Saeimas vēlēšanām

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana”.

[vairāk]
1 16.08.2018
Apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020.gadam

Ar 2018.gada 25.jūlija Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumu apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020.gadam. Pašvaldības var uzsākt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Latgalē.

[vairāk]
1 16.08.2018
Valsts prezidenta vizīte Dagdas novadā

Otrdien, 2018.gada 14. augustā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēja Dagdas novadu. Vizītes laikā tikās ar Dagdas novada domes priekšsēdētāju, deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem, kā arī apmeklēja novadā strādājošos uzņēmējus.

[vairāk]
1 14.08.2018
Valsts prezidents darba vizītē apmeklēs Dagdas novadu

Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien, 2018. gada 14. augustā, darba vizītē apmeklēs Dagdas novadu.

[vairāk]
1 10.08.2018
Dagdas novada vidējās paaudzes deju kolektīviem iegādāti jauni tautiskie tērpi

Tautas tērpu iegāde noritēja Lauku atbalsta dienesta un Vietējās rīcības grupas “Krāslavas rajona partnerība” atbalstītā projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000005 “Latviešu tautas tērpu iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku...

[vairāk]
1 09.08.2018
Atgādinājums - līdz 15.augustam veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā -...

[vairāk]
02.08.2018
Iznācis jūlija pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

Novada svētki “Annas Dagdā” nosvinēti godam!; 26. jūlija Domes sēdes lēmumi; Skolu gatavo jaunajam mācību gadam; Dagdas novadā aizvadīts 3. Latgales stāstnieku festivāls; Starptautiskā jauniešu vasaras nometne Dagdā; Derīgo mantu otrā dzīve; Dagdas novadā izskanēja Latgales baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē; Andrupenes pagasta...

[vairāk]