Pašvaldība

Pašvaldības ziņas

1 07.03.2019
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Dagdas novada...

[vairāk]
1 07.02.2019
Ārkārtas Domes sēde

7. februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde

[vairāk]
1 01.02.2019
Domes sēdes lēmumi

31. janvārī notika Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
1 31.01.2019
LOGO IZSTRĀDES KONKURSS

Konkursu organizē Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, apliecībās, atzinībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, projekta materiālu vizuālajā...

[vairāk]
1 29.01.2019
Pateicības raksts

Dagdas novada pašvaldība 2019. gada 26. janvārī saņēma Pateicības rakstu par ieguldīto darbu apbalvošanas ceremonijā "Latgales gada balva" organizēšanā un norisē.

[vairāk]
1 18.01.2019
Biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” biedru sapulce Dagdā

16. janvārī Dagdas novada domē notika biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” biedru sapulce.

[vairāk]