Pašvaldība

Pašvaldības ziņas

1 12.12.2018
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros Dagdas novada pašvaldībā tiks īstenoti jauniešu iniciatīvu projekti

Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros un, saskaņā ar 2017. gada 30. augusta noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13/07 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001, Dagdas novada pašvaldībā,...

[vairāk]
04.12.2018
Jauni tautas tērpi Dagdas vidusskolā

Ar Lauku atbalsta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu, tika veiksmīgi realizēts projekts Nr.17-03-AL33-A019.2202-000023 “Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Dagdas novada skolēniem, iegādājoties tautas tērpus”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas...

[vairāk]
1 30.11.2018
Domes sēdes lēmumi

29. novembrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
1 29.11.2018
Konsultāciju diena Dagdas novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta galvenā inspektore Edīte Milevska un VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākie inspektori Inese Kapača un Aleksejs Makuševs 2018.gada 29.novembrī no plkst.10.00 līdz plkst.11.00 Dagdas novada pašvaldības sēžu zālē, Alejas ielā 4,...

[vairāk]
1 29.11.2018
Dabas resursu nodokļa pieaugums ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu visās pašvaldībās un novados no 2019. gada 1. janvāra

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu...

[vairāk]
1 22.11.2018
Latvijas simtgades svētki sagaidīti jaunajos tautas tērpos

Ar Lauku atbalsta (LAD) un Krāslavas rajona partnerības gūto atbalstu, tika veiksmīgi realizēts projekts Nr.17-03-AL33-A019.2202-000022 “Tautas tērpu izgatavošana, veicinot sabiedrības iesaisti kultūras attīstības iniciatīvās”.

[vairāk]
1 16.11.2018
Atzinības raksts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks pasniedza atzinības rakstu Dagdas novada domei par veiksmīgu sadarbību Latgales kultūras un izglītības attīstības veicināšanā.

[vairāk]