VISI PAZIŅOJUMI

PAZIŅOJUMI

Paziņojumi, Domes ziņas

28.05.2019

Atgādinājums par invazīvo augu sugu (latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu

1 1/
  • 1

Pašvaldība informē, ka normatīvie dokumenti nosaka īpašnieka atbildību par viņa zemi. Augu aizsardzības likums saistībā ar latvāņiem nosaka aizliegumu audzēt invazīvas sugas un īpašnieka vai valdītāja pienākums tās iznīcināt, ja tās izplatījušās šajā īpašumā (Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešā daļa).

Tāpat, pašvaldība atgādina, ka par invazīvo augu sugu (t.sk. Latvāņu) izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.2 pantu. Šajā pantā noteiktās sankcijas paredz pārkāpējam: fiziskajām personām - brīdinājums vai naudas sods no 100 līdz 350 euro, juridiskajām personām – brīdinājums vai naudas sods no 280 līdz 1400 euro. Atkartoti gada laika: fiziskajām personām - naudas sods no 350 līdz 700 euro, juridiskajām personām –  naudas sods no 570 līdz 2900 euro.

<- Atpakaļ uz: VISI PAZIŅOJUMI

Uz augšu