VISI PAZIŅOJUMI

PAZIŅOJUMI

1 07.06.2017
Valsts dzīvokļu Bērziņu pagastā izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

[vairāk]
1 29.05.2017
Palīdzība līdzcilvēkam

Portālā ziedot.lv ir publicēts lūgums palīdzēt mūsu novadniekam Vladimiram Mamošinam.

[vairāk]
1 13.03.2017
Traktortehnikas valsts tehniskā apskate

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai skatei.

[vairāk]
1 01.03.2017
Tiks samazināts tarifs par atkritumiem

2017.gada 23.februāra domes sēdē tika pieņemts lēmums, kas paredz samazināt iepriekš apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas tarifu no 14,41 EUR/m3 (bez PVN) uz 13,21 EUR/ m3 (bez PVN).

[vairāk]
1 17.01.2017
Privāto māju pievedceļu attīrīšana no sniega

Īpašniekam, vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju, privāto ceļu attīrīšana no sniega tiks veikta vienlaicīgi ar pašvaldības ceļu attīrīšanu, kas samazinās tukšgaitas pārbraucienus un izmaksās ievērojami lētāk, nekā braucot speciāli uz konkrētu objektu.

[vairāk]
1 02.01.2017
Mainīts klientu apkalpošanas centra darba laiks

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku pieejamību valsts pārvaldes un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, no 1.janvāra ir mainīts Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un pašvaldības kases darba laiks.

[vairāk]
1 14.12.2016
Izmaiņas autobusu kustības sarakstos

Sakarā ar pasažieru plūsmas samazināšanos svētku dienās tiks atcelti šādi reisi:

[vairāk]
12.12.2016
Izsludināts projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas, Dagdas, Aglonas novados

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590).

[vairāk]
1 01.12.2016
Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

1. Pašvaldības domes lēmums par Teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai:

[vairāk]

Uz augšu