VISI PAZIŅOJUMI

PAZIŅOJUMI

1 07.03.2019
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Dagdas novada...

[vairāk]
1 15.02.2019
Dagdas novada Šķaunē pasta nodaļas modeli pielāgo pieprasījumam, turpmāk pasta pakalpojumi – bibliotēkā

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Dagdas novada Šķaunes pagastā no 2019.gada 15.marta tiek mainīts Šķaunes pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Šķaunē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās pagastmājas...

[vairāk]
1 14.02.2019
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Sapropeļa ieguve no Dagdas novada Andrupenes pagastā esošā Bižas ezera Ierosinātājs: SIA „AINAVA GG” (reģ.Nr. 41503063244, adrese: Dagdas novads, Svariņu pagasts, Kromaniški, “Rītausmas”, LV-5698). Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: Dagdas novada Andrupenes pagastā esošā Bižas ezerā. Ezera kadastra...

[vairāk]
1 13.02.2019
HIV profilakses kabinets Raiņa ielā 29 , Rēzeknē

Pirmdien, otrdien, piektdien no plkst. 9.00 -14.00 tiek veikta:

[vairāk]
1 11.02.2019
Par kādām vērtībām Eiropas vēlēšanās balsos Dagdas novads?

Latvijas novadu un pilsētu iedzīvotājiem šogad 25.maijā būs iespēja izlemt Eiropas nākotni, piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tajās katrs balsos par sev tuvām vērtībām. Par ko balsos Dagdas novads?

[vairāk]
1 08.02.2019
Konkurss «Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018»

Piesaki un balso par labāko sociālo darbinieku no 7. līdz 28. februārim tiešsaistē!

[vairāk]
1 06.02.2019
Projektu konkurss: aicinām kļūt par saimniekiem savam saimes galdam

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam saimes galdam”. Aicinām bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam, līdz 28. februārim pieteikt projektu idejas.

[vairāk]
1 24.01.2019
Aicinām Dagdas iedzīvotājus pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Aicinām Dagdas un Dagdai tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 27. februāra līdz 20. martam, Dagdas novada Kultūras centra mazajā zālē (Alejas iela 29, Dagda, Dagdas pilsēta, LV-5674).

[vairāk]
1 24.01.2019
Likums par skolas neapmeklēšanu salā: kurā termometrā skatīties?

Izglītojamie vecumā līdz 12 gadiem skolas var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem. Savukārt izglītojamie vecumā no 13 gadiem izglītības iestādi var neapmeklēt, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem.

[vairāk]
1 16.01.2019
Jauno mednieku kursi Dagdā

Februāra sākumā paredzēti kursi jauniem medniekiem. Kontaktinformācija: +371 29789364 (Jānis Dzalbs)

[vairāk]

Uz augšu