VISI PAZIŅOJUMI

PAZIŅOJUMI

1 12.02.2018
Seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process”

21.februārī plkst.11:00 Rēzeknē Ekonomikas ministrija aicina uz semināru par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu.

[vairāk]
1 09.01.2018
Aicinājums uzņēmējiem

Dagdas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrēti vairāki simti uzņēmumu - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālie komersanti, pašnodarbinātas personas, zemnieku saimniecības, biedrības un dažādas organizācijas.

[vairāk]
1 08.01.2018
ASV vēstniecība Latvijā izsludina videokonkursu vidusskolēniem

ASV vēstniecība Latvijā izsludina ikgadējo video konkursu vidusskolēniem ar galveno balvu četru nedēļu ceļojumu pa ASV.

[vairāk]
1 08.01.2018
Piedāvājums jauniešiem

Jauniešu iniciatīvu centrs "Parka rozes" aicina jauniešus pavadīt brīvo laiku lietderīgi.

[vairāk]
04.01.2018
A/S „Latvijas Valsts meži” nevalstiskajām organizācijām Latvijā konkursa kārtībā sadalīs 300 000 eiro

Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Nodomu protokolu un 2017.gada 27. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, jau septīto gadu Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un...

[vairāk]
1 30.11.2017
Latgales uzņēmēju kongress

Biedrība “Tautsaimnieks” 2017. gada 6. decembrī aicina uz Latgales vēstniecību GORS Rēzeknē, kur notiks uzņēmēju kongress.

[vairāk]
1 29.11.2017
Elektriķa vakance

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” aicina darbā elektriķi uz pilnu slodzi.

[vairāk]
1 29.11.2017
Meža nozares konference 2017

Šogad meža nozares ikgadējā konference norisināsies 6. decembrī, Latvijas valsts mežzinātnes institūtā “Silava”, Salaspilī.

[vairāk]
27.11.2017
LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietējās produkcijas realizācijas īstenošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina 5. kārtas projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 5.1. aktivitātē (MK not. Nr. 590).

[vairāk]
1 09.11.2017
Jauniešu apmācības “Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!”

Aprites ekonomika, ilgtspējīga attīstība un zero waste (bezatkritumu dzīvesveids) ir ļoti nozīmīgi jēdzieni. Biedrība „homo ecos:” sadarbībā ar LAPAS piedāvā iespēju jauniešiem par tiem uzzināt vairāk un īstenot iniciatīvas savas dzīves telpas uzlabošanai!

[vairāk]

Uz augšu