VISI PAZIŅOJUMI

PAZIŅOJUMI

1 22.07.2020
Vakance uz SIA “Dagdas komunālā saimniecība” VALDES LOCEKĻA AMATU

Dagdas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (reģ.Nr. LV45903000289) VALDES LOCEKĻA AMATU

[vairāk]
1 16.07.2020
Sarunu pēcpusdiena “Bērniem jāaug ģimenē”

2020.gada 16.jūlijā plkst. 14:00 Dagdas novada pašvaldības Sociālā dienesta telpās, Alejas ielā 4, gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz sarunu pēcpusdienu “Bērniem jāaug ģimenē”.

[vairāk]
1 06.07.2020
Latgales biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

[vairāk]
1 06.07.2020
Valsts valodas centrs lūdz pieteikt uzņēmumus akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide”

Valsts valodas centra akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” šogad aprit jau 15 gadi. Šīs akcijas mērķis ir atrast latviskus un čaklus uzņēmumus, kas savā ikdienā vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu.

[vairāk]
1 03.07.2020
Būs finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai Latgalē

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai.

[vairāk]
1 30.06.2020
Par sadzīves atkritumu novietošanu ceļa braucamās daļas malā Dagdas pilsētā

Dagdas novada pašvaldība pilsētas iedzīvotājiem atgādina, ka iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piem., lapas, zarus u.tml.) ir AIZLIEGTS, izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas spodrības mēnešos (aprīlī un oktobrī). Ja arī turpmāk iedzīvotāji novietos ceļa...

[vairāk]
1 19.06.2020
Piedalies konkursā “Sakoptākais mežs 2020”

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī 2020. gadā rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā notika pirmo...

[vairāk]
1 19.06.2020
Nomnieku saraksts, kuri saņēma atbalsta pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatību

Nosaukums Atbalsta veids IU “Minolta” Nomas maksas samazinājums atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

[vairāk]
1 18.06.2020
Dagdas novada Asūnes pagastā pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Dagdas novada Asūnes pagastā no 2020.gada 29.jūlija tiek mainīts Asūnes pasta nodaļas darbības modelis, atrašanās vieta un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Asūnē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.9 līdz 10 tiks nodrošināti Dārza ielā 1 vai arī iedzīvotāji varēs...

[vairāk]

Uz augšu