VISI NOTIKUMI

Domes notikumi, Notikumi

24.10.2019

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 24.oktobrī plkst. 15:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :

1. Par pašvaldības ceļu saraksta aktualizāciju. /Ziņo A.Belkovskis/
2. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 2019.gada 9 mēnešos. /Ziņo I.Tukiša/
3. Par pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 9 mēnešos. /Ziņo I.Tukiša/
4. Par finansējuma piešķiršanu. /Ziņo I.Tukiša/
5. Par pamatlīdzekļu iegādi VSPC „Dagda” darbības nodrošināšanai. /Ziņo A.Badūns/
6. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. /Ziņo I.Tukiša/
7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas rezultātiem: /Ziņo A.Gekišs/
7.1. Darbnīcas, Andzeļu pagastā;
7.2. Dārza ielā 1, Asūnē;
7.3. Ezera ielā 2, Asūnē.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu: /Ziņo A.Gekišs/
8.1. kadastra numurs 6042 006 0078, Andrupenes pagastā;
8.2. Pasta ielā 35–1, Dagdā.
9. Par konkursa “Dagdas novada Gada cilvēks” komisijas sastāvu un finansējumu. /Ziņo S.Viškure/
10. Par Dagdas TIC vadītāja iecelšanu. /Ziņo A.Gekišs/

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISI NOTIKUMI

NOTIKUMU ARHĪVS

11.11.2019
Lāčplēša diena Dagdā

11. novembrī

[vairāk]
10.11.2019
Rudens zoles turnīrs

10. novembrī plkst. 9:00 Dagdas novada Kultūras centrā

[vairāk]
09.11.2019
Turpinās projekta “Tradīciju skola Dagdā” nodarbības

Sestdien, 9. novembrī Dagdas novada Kultūras centrā notiks divas projekta “Tradīciju skola Dagdā” nodarbības: plkst. 9.00 “Ar Vasaras saulgriežiem un Miķeļiem saistītie rituāli un tradīciju iedzīvināšanas iespējas mūsdienu kultūrvidē” un plkst. 11.00 “Tradicionālās dziedāšanas īpatnības un kolektīva priekšnesuma veidošanas pamati”.

[vairāk]
03.11.2019
Runčuku cepļa izņemšana

3. novembrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00

[vairāk]
31.10.2019
Dagdas novada domes sēde

Dagdas novada domes kārtējā sēde notiks 2019.gada 31.oktobrī plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē).

[vairāk]
31.10.2019
Senioru balle Asūnē

31. oktobrī plkst. 13:00 Asūnes Tautas namā

[vairāk]
29.10.2019
Zinātkāres centra ZINO nodarbību plāns Ezernieku vidusskolā

29. oktobrī plkst. 9:00 Ezernieku vidusskolā

[vairāk]
26.10.2019
Tradīciju skolas otrā nodarbība

Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Tradīciju skola Dagdā”, kura otrā nodarbība notiks 26.oktobrī plkst. 11.00 Dagdas novada Kultūras centrā.

[vairāk]
25.10.2019
GADA BALLE

25. oktobrī plkst. 13:00 Dagdas novada Kultūras centrā Dagdas novada lauksaimnieku un uzņēmēju GADA BALLE

[vairāk]