1 24.02.2014
Labestības diena

Starptautiskais Humānās pedagoģijas centrs un Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija, turpina 2011.gadā iesākto tradīciju 3.martā organizēt Labestības stundu dienu.

[vairāk]
21.02.2014
20. februāra Domes sēdes lēmumi

Deputāti izskatīja jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā par 4 nekustamajiem īpašumiem.

[vairāk]
1 21.02.2014
Uzsākta pārvaldības plāna izstrāde Latvijas-Baltkrievijas pierobežas īpaši aizsargājamai dabas teritorijai

Lai vienotos par kopīgu dabas pārvaldības plāna izstrādes metodoloģiju pārrobežu īpaši aizsargājamai dabas teritorijai „Augšdaugava-Braslavas ezeri”, Daugavpilī tikās divu valstu dabas ekspertu un speciālistu komanda.

[vairāk]
1 21.02.2014
Uzņēmēju ērtībai - pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro var veikt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī

Latvijai pievienojoties eirozonai, stājās spēkā Komerclikuma grozījumi, kas nosaka to, ka visiem komersantiem līdz 2016.gada 30.jūnijam ir jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. Šīs izmaiņas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Lai to paveiktu, Daugavpils un apkārtējo novadu komersanti, tagad var izmantot Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra...

[vairāk]
20.02.2014
Izskanējis Dagdas novada Skatuves runas konkurss 1.- 12.klašu skolēniem.

Skolās rit otrais mācību semestris, kas parasti ir arī olimpiāžu un konkursu laiks, kurā skolēni var apliecināt sevi.

[vairāk]
1 20.02.2014
Dagdas novada SZPD konference

Dagdas vidusskolā 17.02.2014 notika Dagdas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Pavisam piedalījās 32 skolēni no Dagdas vidusskolas un 3 skolēni no Ezernieku vidusskolas.

[vairāk]
1 20.02.2014
Aicina iesniegt pieteikumus konkursam „Jaunais skolotājs”

Konkursa „Jaunais skolotājs” mērķis ir popularizēt jauno skolotāju pirmo darba gadu pieredzi, noskaidrot skolotāju un skolēnu savstarpējo attieksmi un cieņu.

[vairāk]
1 19.02.2014
Dagdas Tūrisma informācijas centrā tiks izveidots aktīvā tūrisma punkts

Lauku atbalsta dienests šī gada 7.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošanu Dagdas Tūrisma informācijas centrā” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves...

[vairāk]
18.02.2014
Izskanējis jubilejas masku festivāls

No 14. līdz 16. februārim Rīgā norisinājās jubilejas XV Starptautiskais masku tradīciju festivāls, kurā tika aicināti piedalīties ilggadējie festivālu dalībnieki. Viņu vidū bija arī Dagdas folkloras kopa „Olūteņi”.

[vairāk]
1 18.02.2014
Ir atbalstīts projekts „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”

Lauku atbalsta dienests šī gada 5.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku...

[vairāk]