1 11.02.2014
Varēs veikt investīcijas akvakultūras uzņēmumos

No 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” ar publisko finansējumu 2 290 891 EUR apmērā. Atbalsta pretendents var būt komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.

[vairāk]
1 11.02.2014
Sabiedriskajām dušām jauns darba laiks

Apmeklētāji dušas un saunu turpmāk varēs izmantot divas reizes nedēļā. Pagājušajā gadā ieviesto sabiedriskās dušas pakalpojumu var izmantot kā iepriekš ceturtdienās un tagad arī piektdienās.

[vairāk]
11.02.2014
Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” pilotprojekts „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs”

2013.gada jūlijā Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” pilotprojekta „Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” (turpmāk – Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs) īstenošanu.

[vairāk]
1 10.02.2014
Ķepovas bibliotēka jaunās telpās

6. februārī Ķepovā tika atklātas jaunas biliotēkas telpas. Lasītāji turpmāk tiks apkalpoti siltās, gaišās un mājīgās tikko izremontētās telpās, kas atrodas vienā ēkā ar Vides izglītības un kultūras centru „Ķepa”.

[vairāk]
1 10.02.2014
Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

No 2014.gada 7.marta līdz 2014.gada 7.aprīlim notiks projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ar publisko finansējumu 7 855 416 EUR apmērā.

[vairāk]
1 10.02.2014
Dagdas novads piedalījās tūrisma izstādē Balttour 2014

BALTTOUR ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu.

[vairāk]
1 10.02.2014
Jaunākais "Dagdas Novada Ziņas" numurs

Iznācis Dagdas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas” 2. numurs.

[vairāk]
1 07.02.2014
Radošais videokonkurss „Es protu vācu valodu“ („Ich kann Deutsch”)

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs aicina Latgales reģiona jauniešus (no 13 gadiem) un pieaugušos veidot īsfilmas par saviem dzīves sapņiem, nākotnes plāniem vai tradīcijām, saistītām ar vācu valodas apgūšanu.

[vairāk]
1 07.02.2014
Skolēnu zīmējumu konkurss „Vācu pasaku pasaule” („Deutsche Märchenwelt”)

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmācības tālākizglītības centrs (turpmāk tekstā RVTC) aicina Latgales reģiona 1.–6. klašu audzēkņus zīmējumos izteikt savas fantāzijas par vācu pasaku pasauli.

[vairāk]
1 07.02.2014
Izskanējis X Daugavpils Starptautiskais folkloras festivāls

Daugavpils Kultūras pārvalde sadarbībā ar Latviešu kultūras centru un folkloras kopu „Svātra” no 2014. gada 31.janvāra līdz 2. februārim Daugavpilī rīkoja X Daugavpils Starptautisko folkloras festivālu, kurā Dagdas novadu pārstāvēja folkloras kopa „Olūteņi”.

[vairāk]