1 21.02.2014
Uzņēmēju ērtībai - pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro var veikt Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī

Latvijai pievienojoties eirozonai, stājās spēkā Komerclikuma grozījumi, kas nosaka to, ka visiem komersantiem līdz 2016.gada 30.jūnijam ir jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija eiro. Šīs izmaiņas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Lai to paveiktu, Daugavpils un apkārtējo novadu komersanti, tagad var izmantot Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra...

[vairāk]
20.02.2014
Izskanējis Dagdas novada Skatuves runas konkurss 1.- 12.klašu skolēniem.

Skolās rit otrais mācību semestris, kas parasti ir arī olimpiāžu un konkursu laiks, kurā skolēni var apliecināt sevi.

[vairāk]
1 20.02.2014
Dagdas novada SZPD konference

Dagdas vidusskolā 17.02.2014 notika Dagdas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Pavisam piedalījās 32 skolēni no Dagdas vidusskolas un 3 skolēni no Ezernieku vidusskolas.

[vairāk]
1 20.02.2014
Aicina iesniegt pieteikumus konkursam „Jaunais skolotājs”

Konkursa „Jaunais skolotājs” mērķis ir popularizēt jauno skolotāju pirmo darba gadu pieredzi, noskaidrot skolotāju un skolēnu savstarpējo attieksmi un cieņu.

[vairāk]
1 19.02.2014
Dagdas Tūrisma informācijas centrā tiks izveidots aktīvā tūrisma punkts

Lauku atbalsta dienests šī gada 7.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Aktīvā tūrisma punkta izveidošanu Dagdas Tūrisma informācijas centrā” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves...

[vairāk]
18.02.2014
Izskanējis jubilejas masku festivāls

No 14. līdz 16. februārim Rīgā norisinājās jubilejas XV Starptautiskais masku tradīciju festivāls, kurā tika aicināti piedalīties ilggadējie festivālu dalībnieki. Viņu vidū bija arī Dagdas folkloras kopa „Olūteņi”.

[vairāk]
1 18.02.2014
Ir atbalstīts projekts „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem”

Lauku atbalsta dienests šī gada 5.februārī ir pieņēmis lēmumu par projekta „Šķaunes FAP pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem” iesnieguma apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku...

[vairāk]
1 17.02.2014
Sniega prieki Šķaunē

Āra aktivitātes gan vasarā, gan ziemā ir veselīgi un lietderīgi pavadīts brīvais laiks.

[vairāk]
14.02.2014
14.februārī notika ārkārtas Domes sēde

Deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 188 000,00 €, lai nodrošinātu projekta “Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot, uzlabojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju “Andrupenes lauku sētu”” realizāciju.

[vairāk]
1 13.02.2014
Asins donoru diena Dagdā

Nākamnedēļ Valsts asinsdonoru centrs rīkos izbraukumu uz Dagdas novada Tautas namu! Donoru diena norisināsies 19.02.2014. datumā no plkst. 09.00-12.00, Alejas ielā 29.

[vairāk]