Izglītības ziņas

20.10.2014

Valodu zināšanas vieno cilvēkus

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Viens no svešvalodas mācīšanas aspektiem ir mācīt sociokultūras kompetenci, tas nozīmē mācīt skolēnus izmantot svešvalodu saziņā, uzzināt par citām kultūrām, saskatīt kopīgo un atšķirīgo. Skolotāji izmanto dažādas metodes un paņēmienus, lai iemācītu un attīstītu prasmi izmantot svešvalodu reālajā dzīvē.

2014.gada 15.- 16.oktobrī Dagdas vidusskolā notika angļu  un krievu valodu aktivitātes, kurās piedalījās  Dagdas vidusskolas 8. klašu skolēni un Verhņedvinskas ģimnāzijas 8. – 9. klašu skolēni. Jau ir kļuvis par tradīciju, ka savstarpēja sadarbība palīdz stiprināt draudzības saites, dalīties pieredzē dažādos aspektos, tai skaitā  izglītībā.

   

Trešdien, 15.oktobrī, notika angļu valodas aktivitātes. Pasākumu atklāja Dagdas vidusskolas 8.klases skolēni Daniela Čapkeviča un Aigars Soloha. Tika rādītas īsas videofilmas par Latviju, Dagdas novadu. Skolēni gatavoja jaukas prezentācijas par savām pilsētām. Pēc jautras iepazīšanās spēles visi pasākuma dalībnieki tika sadalīti pa grupām un apmeklēja trīs nodarbības. Katrā grupā bija 7 skolēni no mūsu skolas un 8 baltkrievu skolēni, lai skolēniem no Dagdas un Verhņedvinskas būtu iespēja kopā sazināties, sadarboties un izmantot savas angļu valoda zināšanas un prasmes. Angļu valodas skolotāji sagatavoja trīs atraktīvas angļu valodas aktivitātes. Viena no tām bija viktorīna par Lielbritāniju. Skolēni ne tikai izmantoja savas zināšanas, bet  arī uzzināja dažus interesantus faktus par šo valsti. Otrajā aktivitātē vajadzēja strādāt ar angļu valoda sakāmvārdiem un parunām.  Katrai tautai valodā ir īsi un asprātīgi teicieni, kas paliek atmiņā. Nodarbības laikā skolēni ieguva jaunas zināšanas par parunām, kuras attiecas uz konkrētām dzīves situācijām vai notikumiem. Skolēni mācījās atrast padomu vai pamācību, brīdinājumu vai aizrādījumu. Trešās aktivitātes nosaukums bija „Drāma”. Skolēni jutās kā aktieri, kuriem vajadzēja uzņemt filmu. Šī aktivitāte palīdzēja grupai vienoties un jautrā, pozitīvā atmosfērā tēlot savu lomu „filmā”.  Nodarbībā skolēni atkārtoja vārdu krājumu, pilnveidoja klausīšanās prasmes un demonstrēja savu talantu. Tā bija lieliska iespēja koncentrēties un atbalstīt citam citu, neskatoties uz kultūras dažādībām. Radošās darbnīcas palīdzēja labāk apgūt angļu valodu, kā arī bagātināt dzimtās valodas zināšanas.

  

Pēc nodarbībām visi dalībnieki atkal sapulcējās skolas aktu zālē, kur kopā  dziedāja angļu dziesmu par draudzību „The more we get together, the happier we’ll be”. Pasākuma nobeigumā tika nosaukti viktorīnas uzvarētāji, kuri saņēma diplomus un jaukas dāvanas.

  

Ceturtdien,16.oktobrī, skolas aktu zālē notika erudītu konkurss „Krievu kultūra”. Skolēni tika sadalīti 7 komandās pa 6 cilvēki. Sākumā tika organizēta kopīga spēle „Жмурки” . Konkursā bija četras tēmas : „Jautrā gramatika”, „Literatūra”, „Kultūra” un „ Ievērojamākie cilvēki”. Katrai tēmai bija trīs daļas pa pieci jautājumi. Bija gan nopietni jautājumi, gan  ar joku, vajadzēja pazīt ievērojamākos kultūras darbiniekus. Pēc diviem konkursiem  tika novadīta krievu tautas rotaļa „Zelta vārti”. Konkurss beidzās ar kopīgo dziesmu „От улыбки хмурый день светлей”. Uzvarētāji saņēma medaļas un grāmatas, pārējie - konkursa emblēmas.

   

Mēs, svešvalodu skolotāji, esam pateicīgi par pasākumu atbalstu Dagdas vidusskolas administrācijai, IKSN vadītājai M.Micķevicai un īpaši 8.a un 8.b klašu skolēniem, kuri aktīvi piedalījās visās svešvalodu aktivitātēs.

 

 

Snežana Smirnova

Dagdas vidusskolas  svešvalodu MK vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS