Izglītības ziņas

17.10.2014

Skolu sadraudzība turpinās + video

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Jau pirms vairākiem gadiem tika iedibināta sadraudzības tradīcija ar Baltkrievijas valsti. Sākumā pieredzes apmaiņā dalījās pašvaldību vadītāji, vēlāk Dagdas novada skolu pārstāvji, bet tagad ir pievienojušies arī skolēni.

Dagdas vidusskolas sadraudzības skola ir Verhnedvinskas ģimnāzija. Otro gadu mēs ciemojamies viens pie otra, apgūstot komunicēšanās prasmes, piedaloties mācību stundās un dažādās aktivitātēs, iepazīstot tuvāko apkārtni, apmeklējot muzejus un piemiņas vietas.

15. un 16. oktobrī 23 Verhnedvinskas ģimnāzijas 8.-9. klašu skolēni un 6 skolotāji bija ieradušies Dagdas vidusskolā, lai pilnveidotu savas angļu valodas prasmes, piedalītos krievu valodas erudīcijas konkursā, iepazītu kaut mazu daļiņu no mūsu valsts un sadraudzētos ar mūsu skolēniem.

Pirmajā dienā tika rīkota valstu un savu skolu prezentēšana angļu valodā, iepazīšanās un angļu valodas nodarbības. Pēcpusdienā savas spējas tika demonstrētas sporta sacensībās, veidojot jauktās skolu komandas, piedaloties daudzveidīgās stafetēs. Vakarā visi kopā atpūtās skolas diskotēkā.

Lai ciemiņi iepazītos ar mūsu pilsētu, tika organizēta ekskursija. Viesiem bija iespēja apmeklēt arī mūsu veikalus un aizvest uz Baltkrieviju ciema kukuli no Dagdas.

Arī otrā diena tika pavadīta intensīvā darbībā- tikšanos iesākām ar kopīgu koncertu. Dziedāja Dagdas vidusskolas koris, ansamblis, solisti, ar savu raito dejas soli visus priecēja deju kolektīvi. Ciemiņi mūs aizkustināja ar saviem izteiksmīgajiem dzejas lasījumiem par mātes dienu un mātes mīlestību, kā arī ar skanīgajām dziesmām.   Pēc koncerta notika krievu valodas erudīcijas konkurss “Krievu kultūra”, kurā,  spēlējot rotaļu, visi skolēni tika sadalīti septiņās komandās. Konkurss ietvēra sevī četras tēmas: gramatiku, literatūru, kultūru un cilvēku. Vajadzēja atbildēt gan uz nopietniem, gan joku jautājumiem. Pēc konkursa tika novadīta krievu tautas rotaļa “Zelta vārti”, skanēja kopīga dziesma, uzvarētāji saņēma balvas.

Turpinājumā viesi apmeklēja Aglonas baziliku un svētavotu. Pēcpusdienā skolēni piedalījās radošajā darbnīcā mākslīgo ziedu veidošanā, bet skolotāji devās ekskursijā uz Dagdas Romas katoļu baznīcu. Kristīgās mācības skolotāja Olga Šalajeva ļoti aizraujoši stāstīja par baznīcas vēsturi, altāriem, ērģelēm un arī nospēlēja dažas melodijas.

Dienas izskaņā viesi iepazina mūsu Bērnu un jauniešu centru, kurā notika dažādas aktivitātes, bet pašā vakarā, mūsu skolēnu pavadīti, draudzīgi atvadījās līdz nākamajai tikšanās reizei. Protams, neizpalika arī skumju asaras un ilgošanās vēl pabūt kopā.

Dagdas vidusskolas administrācija izsaka pateicību visiem, kuri palīdzēja organizēt šo jauko pasākumu. Paldies Dagdas novada domei un domes priekšsēdētājai Sandrai Viškurei par atbalstu, IKSN vadītājai Marijai Micķevičai par visām rūpēm, lai baltkrievu delegācija veiksmīgi atbrauktu pie mums. Paldies šoferiem J. Čerņecovam un A. Gražulim, skolas pavārītēm par garšīgajām pusdienām, skolas internāta darbiniecēm par rūpēm, skolotājām A. Slesarei, A. Krilovai un apsargam J. Dzalbam par dežūru diskotēkā. Pateicība angļu valodas skolotājām L. Mačukānei, S. Smirnovai, M. Micķevičai, krievu valodas skolotājām V. Gešmanei, O. Ločei, S. Valterei par nodarbību organizēšanu, I. Galilejevai par radošo darbnīcu vadīšanu, O. Bobovičai, R. Vaišļai un A. Murānei par jauko koncertu, sporta skolotājām J. Nikolajevai un L. Novickai par stafešu organizēšanu, L. Lovčinovskai par ekskursijas vadīšanu pa Dagdas pilsētu, O. Šalajevai par interesanto stāstījumu par Aglonas baziliku, kuru viņa apmeklēja kopā ar ciemiņiem, par ērģeļu spēlēšanu Dagdas baznīcā, paldies par silto uzņemšanu Jauniešu iniciatīvu centrā A. Odiņecai, S. Ilatovskai un L. Babrim.

 

Dagdas vidusskolas administrācija

   

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS