Ziņas

23.10.2014

Projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” partneru noslēguma tikšanās Baltkrievijā, Lietuvā un Latvijā

1234 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Izvērtēta projektā „Zaļie maršruti” iekļauto tūrisma objektu pieejamība ceļotājiem ar dažāda veida invaliditāti. No 8. līdz 17. oktobrim projekta partneru un ekspertu darba grupa Latvijas, Lietuvas un Baltkrivijas pierobežā apmeklēja objektus, kuros vides pieejamību uzņemas nodrošināt gan valsts un pašvaldības iestādes, gan privātie uzņēmēji. Pēc katra objekta apmeklējuma eksperti apsaimniekotājiem sniedza rekomendācijas vides pieejamības uzlabošanai.

Latvijā Rāznas nacionālā parka teritorijā divās vietās pie Ežezera uzbūvēta dabas tūrisma infrastruktūra. Ezerniekos izveidots celiņš un ierīkota laivu piestātne, bet Piloru ozolu audzē tagad ir ar drošības barjerām aprīkota speciāla laipa, atpūtas vieta un labierīcības.

 

Lietuvā Gražutes reģionālajā parkā veikta apmeklētāju centra ieejas durvju pārbūve. Tuvumā esošā ezera krastā izveidota atpūtas vieta. Ugunskura vieta, galds, un laivu piestātne izbūvēta tā, lai būtu pieejamai un droši izmantojama ceļotājiem ar invaliditāti.

 

Baltkrievijā Zaborjes ciemā apmeklētāju centrs aprīkots ar uzbrauktuvi. Drīzumā vēl tiks ierīkota arī speciāla meža taka reto un aizsargājamo augus iepazīšanai.

 

Brauciena noslēgumā invalīdu biedrību pārstāvji pauda prieku par to, ka projekta īstenošanas laikā izveidotā infrastruktūra un sagatavotā informācija būs ieguvums ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī citām ceļotāju grupām, piemēram, senioriem, ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī  visai sabiedrībai kopumā. Līdz šim jau sagatavota rokasgrāmata ar āra nodarbību aprakstiem bērniem ar invaliditāti. Tajā ietvertās aktivitātes jau izmēģinātas nometnē, kas jūlijā norisinājās Lietuvas pilsētiņā Salakas. Augustā aizvadīts ratiņkrēslinieku pārrobežu maratons. Baltkrievijā un Latvijā novadīti izglītojoši semināri tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

 

Projekta izskaņā vēl gaidāms zaļo maršrutu buklets latviešu, lietuviešu, krievu un angļu valodā par triju valstu pierobežas reģionos cilvēkiem ar invaliditāti pieejamajiem tūrisma un servisa objektiem, kas sniedz gan atpūtas, gan reģiona dabas un kultūrvēstures iepazīšanas iespējas. Tāpat plānots informāciju par šiem objektiem padarīt pieejamību arī virtuālajā telpā. Visu partneru interneta vietnēs tiks izveidota sadaļa „Viegli lasīt”. Tajā viegli uztveramā formā būs informācija par šiem zaļajiem maršrutiem.

 

Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji un citi projekta „ Zaļie maršruti bez šķēršļiem” partneri ir gandarīti, ka paveiktais ir vēl viens solis ceļā uz universālas vides pieejamības dizaina stratēģijas ieviešanu, kas ļaus dabas tūrisma informāciju, objektus un  pakalpojumus izmantot ikvienam sabiedrības pārstāvim.

 

Jau tika vēstīts, ka projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” mērķis ir Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tūrisma objektos izveidot infrastruktūru, kas dara tos pieejamus cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, un veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret ceļotājiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

 

 

Irēna Broliša

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas

dabas aizsardzības vecākā speciāliste, projekta asistente

Foto: Piloru ozolu audzē ar drošības barjerām aprīkotā speciālā laipa.

Autori: Sanita Zunda, Guna Malinovska

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 172 337.90 EUR, no kurām 155 104.11 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums, bet 17233,79  EUR - partneru līdzfinansējums.

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS