24.10.2014
Top Franča Trasuna 150. gadadienai veltīts uzvedums

Šogad aprit garīdznieka, literāta, valstsvīra un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna 150. gadadiena. Notikumam par godu 30. oktobrī 18.00 Latgales vēstniecībā GORS pirmo un vienīgo izrādi piedzīvos literāri muzikālais jaunuzvedums „Francis”, kurā tiks atklātas Trasuna dzīves un darba lapaspuses.

[vairāk]
1 23.10.2014
Projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” partneru noslēguma tikšanās Baltkrievijā, Lietuvā un Latvijā

Izvērtēta projektā „Zaļie maršruti” iekļauto tūrisma objektu pieejamība ceļotājiem ar dažāda veida invaliditāti. No 8. līdz 17. oktobrim projekta partneru un ekspertu darba grupa Latvijas, Lietuvas un Baltkrivijas pierobežā apmeklēja objektus, kuros vides pieejamību uzņemas nodrošināt gan valsts un pašvaldības iestādes, gan privātie uzņēmēji. Pēc...

[vairāk]
1 22.10.2014
Triju valstu pašvaldību speciālisti ģenerēja sadarbības idejas

Lai iepazītu kaimiņvalstu pašvaldību darbu, kā arī gūtu papildu pieredzi, iespaidus un jaunas idejas kopīgu projektu realizācijai, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, projekta „TREŠAIS SOLIS” (LLB-1-083) ietvaros veiksmīgi realizēta savstarpējās pieredzes apmaiņa.

[vairāk]
1 21.10.2014
21.oktobrī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde, kurā veica grozījumus pašvaldības 2014.gada budžetā

Deputāti pieņēma zināšanai izpilddirektora I.Pauliņa pārskatu par pašvaldības veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu 2014.gada septembrī-oktobrī, Sociālā dienesta sniegto informāciju par sociālā budžeta izpildi 2014.gada 9 mēnešosun apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi janvārī – septembrī....

[vairāk]
1 21.10.2014
Notiks Baltkrievijas – Latvijas biznesa forums

Aicina uzņēmējus piedalīties VII Starptautiskajā investīciju forumā Baltkrievijā un II Baltkrievijas – Latvijas reģionālajā biznesa forumā.

[vairāk]
1 21.10.2014
Likumi jāpārzina arī kaimiņzemēs - sevišķi šķērsojot robežu

"2014.gada 10.oktobrī, Braslavā, Baltkrievijā, Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība,

[vairāk]
1 20.10.2014
Valodu zināšanas vieno cilvēkus

Viens no svešvalodas mācīšanas aspektiem ir mācīt sociokultūras kompetenci, tas nozīmē mācīt skolēnus izmantot svešvalodu saziņā, uzzināt par citām kultūrām, saskatīt kopīgo un atšķirīgo. Skolotāji izmanto dažādas metodes un paņēmienus, lai iemācītu un attīstītu prasmi izmantot svešvalodu reālajā dzīvē.

[vairāk]
1 20.10.2014
Veselības inspekcijas e-pakalpojumi

Veselības inspekcija ir izstrādājusi aptauju par Veselības inspekcijas e-pakalpojumiem.

[vairāk]
1 17.10.2014
Skolu sadraudzība turpinās + video

Jau pirms vairākiem gadiem tika iedibināta sadraudzības tradīcija ar Baltkrievijas valsti. Sākumā pieredzes apmaiņā dalījās pašvaldību vadītāji, vēlāk Dagdas novada skolu pārstāvji, bet tagad ir pievienojušies arī skolēni. Dagdas vidusskolas sadraudzības skola ir Verhnedvinskas ģimnāzija. Otro gadu mēs ciemojamies viens pie otra, apgūstot...

[vairāk]