1 02.03.2015
Tiek realizēts projekts „Dienvidlatgales Vecāku forums”

Latgales NVO projektu programmas Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā 44 projektu konkurencē viens no 9 apstiprinātajiem ir biedrības "Daugavpils boxing club "Lokomativ Pro"" projekts "Dienvidlatgales vecāku forums".

[vairāk]
1 02.03.2015
Eiropas gada cilvēki viesojas Eiropas Parlamentā

Pagājušā gada nogalē visā Latvijā pašvaldībās tika sumināti “Eiropas Gada cilvēki”.

[vairāk]
1 28.02.2015
Jaunie pētnieki

Jau vairākus gadus Dagdas novada sākumskolas skolēniem ir iespēja pielietot praksē mācību procesā apgūtās zināšanas un iemaņas, jo sākumskolas metodiskā apvienība kopā ar IKSN organizē mazo pētniecisko darbiņu konferenci. Izglītojamais izvēlas viņam interesējošu tēmu, veic izziņas darbību un izvēlas, ko pētīt. Mācās apstrādāt pētījuma gaitā...

[vairāk]
27.02.2015
LUAC nodrošina līdz 50% finansējumu uzņēmumu dalībai izstādē “Nature Expo 2015”

Šobrīd viena no uzņēmumu veiksmes atslēgām ir spēja pielāgoties mūsdienu tirgum un vēlme meklēt jaunas iespējas kā sevi pilnveidot.

[vairāk]
27.02.2015
Aicina pieteikties foto plenēram Jāņa Gleizda piemiņai

Godinot izcilā fotogrāfijas klasiķa, Rēzeknes novadā dzimušā fotogrāfa Jāņa Gleizda piemiņu, Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību šogad rīko vairākus pasākumus, kuros piedalīties aicināti profesionāli fotogrāfi un foto entuziasti no visas Latvijas.

[vairāk]
27.02.2015
Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferencēm

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē 4 reģionālās konferences lauksaimniekiem.

[vairāk]
1 27.02.2015
Projektu nedēļa Ezernieku vidusskolā

Laikā no 9. - 13. februārim Ezernieku vidusskolā skolēni mācījās neparastā veidā, jo notika darbs pie klašu projektiem, zinātniski pētnieciskajiem darbiem, noritēja ikgadējā projektu nedēļa.

[vairāk]
1 27.02.2015
26.februāra Domes ārkārtas sēdes lemumi

Deputāti atbalstīja dalību VARAM organizētā KPFI projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kura ietvaros paredzēts nomainīt spuldžu gaismekļus Mičurina, Jaunatnes, Tirgus, Pasta, Māras ielās un Alejas un Liepājas ielu posmos.

[vairāk]
27.02.2015
Darba devēji, veidojiet subsidētās darba vietas jauniešiem!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus - pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

[vairāk]
1 26.02.2015
Mazās mākslinieces lielie panākumi

Jau 43 gadus Čehijā notiek starptautiskais bērnu māksla konkurss „Lidice”.

[vairāk]