1 08.12.2014
Dagdas TV: Seminārs mežu īpašniekiem

4.decembrī notika Dienvidlatgales MKPC nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs „Meža zemes apsaimniekošana aizsargjoslās gar ūdeņiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”.

[vairāk]
1 08.12.2014
VID: publisko iepirkumu pasūtītājiem un pretendentiem jāseko vidējai darba ņēmēju stundas tarifa likmei

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka kopš 2014.gada 2.oktobra ir spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas paredz, ka no 2015.gada 1.augusta visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80 % no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes...

[vairāk]
08.12.2014
Ziemassvētku pasākumi bērniem

  Datums Laiks Vieta Pasākums 20.12. 11.00 Asūnes TN   Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 22.12. 10.00 Šķaunes TN   Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 22.12. 11.00 Andrupenes TN Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem 25.12. 13.00 Konstantinovas TN Ziemassvētku eglīte...

[vairāk]
08.12.2014
Rēzeknes Augstskolā notiks A. Kazinovska un S. Keiša grāmatas prezentācija

9.decembrī plkst. 14.00 Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 124.auditorijā notiks Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatas – vērienīgās monogrāfijas „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi” – prezentācija.

[vairāk]
1 05.12.2014
Atbalstīts Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes projekts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmā

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, piedaloties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas ”1. „a”. aktivitātes „Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai” konkursā, ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam "Trešo valstu...

[vairāk]
1 05.12.2014
11. decembrī tiks atklāts pierobežas ceļš Vecborne - Matulišķi

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi” / „Kaimiņu ceļš” (LLB-2-254) projekta ietvaros 2014. gada 11. decembrī plkst. 11:00 Krāslavas pilsētas domē (Rīgas...

[vairāk]
1 05.12.2014
Daugavpils Universitāte prezentēja jauniegādātos elektromobiļus

Pēdējo gadu laikā visā pasaulē liela uzmanība tiek veltīta dabas aizsardzības gan teorētiskajiem, gan praktiskajiem aspektiem. Daugavpils Universitāte aktīvi piedalās kvalitatīvas dzīves vides kampaņās un pozicionē sevi kā „zaļās domāšanas” universitāti, ko apliecina arī daudzi īstenotie vides projekti.

[vairāk]
05.12.2014
NVD aicina: Pārbaudi veselību, valsts maksā!

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina par iespēju veikt valsts apmaksātas profilaktiskās pārbaudes vēža savlaicīgas atklāšanas programmas ietvaros.

[vairāk]