21.01.2014
Izsludināta pieteikšanās uz kultūras zīmi "Latviskais mantojums"

Lauku ceļotājs aicina Latvijas lauku tūrisma uzņēmējus pieteikties zīmei „Latviskais mantojums”, kas nu jau tiks piešķirta trešo reizi.

[vairāk]
20.01.2014
Seminārs - praktikums Baltkrievijā, Verhņedvinskā

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.   Z.Mauriņa

[vairāk]
08.01.2014
Iznācis „Dagdas Novada Ziņas” pirmais numurs

Dagads novada pašvaldības informatīvajā izdevumā varēsiet lasīt jaunāko informāciju par pašvaldības darbu, domes sēžu lēmumiem un pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, sniegtajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, aktualitātēm un citiem svarīgiem jautājumiem.

[vairāk]
1 07.01.2014
Ārkārtas Domes sēdē

6. janvārī tika sasaukta Dagdas novada domes ārkārtas sēde.

[vairāk]
1 03.01.2014
Notika apmācību seminārs “Komunikācijas psiholoģija” projekta BELLA CUISINE ietvaros

2013. gada 19.decembrī atpūtas bāzē “Lejasmalas” Krāslavas novadā, Aulejas pagastā, Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta

[vairāk]
1 25.12.2013
Saldumu dāvanas pašiem mazākajiem

Jau trešo gadu Dagdas novada pašvaldība visiem pirmsskolas vecuma bērniem dāvina saldumu dāvanas.

[vairāk]
1 13.12.2013
Pārceltas darba dienas

Decembrī ir pārceltas divas darbadienas.

[vairāk]
1 16.09.2013
Labiekārtota un apmeklētājiem atvērta Adamovas dabas taka

Dienvidaustrumlatvija – Daugavpils un Krāslavas novadi – ir bagāti ar dabas vērtībām un izcilām ainavām. Adamovas dabas taka atrodas dabas parka “Daugavas loki” Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidū un ir Krāslavas pilsētas “vizītkarte”, kas rosina iepazīties ar Latvijas lielāko, sirdij tuvo un tautas dziesmās visvairāk apdziedāto upi – Daugavu.

[vairāk]
1 21.05.2013
Labiekārtošanas darbi Adamovas dabas takā turpinās

ELFA projekta “Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas novadā” realizācija Adamovas dabas takā turpinās,

[vairāk]
1
Dagdas TV: III Ritma deju svētki "Dejotprieks"

„Kamēr es dejoju, es nevērtēju, kamēr vien es dejoju - es nenīstu. Kamēr dejoju, es nenodalu sevi no dzīves, es varu būt prieka pilns un vienots. Tas ir tas, kā dēļ vērts dejot!” (Hans Bos)

[vairāk]