1 30.05.2014
31.maijs - Pasaules diena bez tabakas

Arī šogad, 31. maijā tiks atzīmēta Pasaules veselības organizācijas (PVO) Pasaules diena bez tabakas, kuras mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību smēķēšanas izraisītajam kaitējumam veselībai, aicinot valstis mērķtiecīgi rīkoties, lai samazinātu tabakas izstrādājumu patēriņu.

[vairāk]
1 29.05.2014
No 1.jūnija VID elektroniskās deklarēšanas sistēma būs pieejama visiem internetbanku lietotājiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos VID elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (turpmāk – EDS), vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID,

[vairāk]
1 29.05.2014
Biedrība “Dzirkstelītes” iekārto savas telpas

Šī gada martā Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs izsludināja projektu konkursu “Uzlabo savu apkārtni” ar mērķi finansiāli atbalstīt jauniešu inciatīvu, kas aktivizē Dagdas novada jauniešu biedrību un skolas parlamentu darbību un veicina bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī iesaistīt jauniešus projektu izstrādes un...

[vairāk]
1 28.05.2014
Projekta realizācija Dagdas vidusskolā

Visi cilvēki zina, cik svarīgas ir tīras, mājīgas, sakoptas un funkcionālas telpas, kurās mēs dzīvojam, mācāmies un strādājam. Dagdas vidusskolā lielāko dienas daļu mācās 415 skolēni un strādā 68 darbinieki.

[vairāk]
1 28.05.2014
Lai notiek!

Jauniešu iniciatīvu centrs aicināja Dagdas novada jauniešu biedrības un skolu parlamentus pieteikties projektu konkursam „Uzlabo savu apkārtni”. Šī projekta mērķis bija – atbalstīt jauniešu iniciatīvu, kas aktivizē Dagdas novada jauniešu biedrību un skolas parlamentu darbību vietējā teritorijā un veicina bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika...

[vairāk]
1 28.05.2014
Brauciens uz Poliju

Comenius projekta ietvaros 3 skolēni Kristīne Andžāne, Ernests Krilovs un Baiba Pudnika un 4 skolotāji Marija Micķeviča, Anna Krilova, Aigars Vigulis un Ināra Galilejeva devās braucienā uz Polijas pilsētu Pilu. Tur tika aizvadītas 3 lieliskas dienas.

[vairāk]
1 27.05.2014
Domes sēdē pieņemtie lēmumi

Kārtējā Domes sēdē 22.maijā tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības 2013.gada pārskats ar bilanci 13 718 237 Ls.

[vairāk]
1 27.05.2014
Šķaunes Sarkanais Krusts uzsāk darbu pie kārtējā - septītā, projekta īstenošanas

Latvijas Sarkanā krusta Jaunatne ir Latvijas Sarkanā krusta jauniešu organizācija, kas strādā tieši jaunatnes mērķauditorijai, aizstāvot to intereses.

[vairāk]