1
Dagdas TV: III Ritma deju svētki "Dejotprieks"

„Kamēr es dejoju, es nevērtēju, kamēr vien es dejoju - es nenīstu. Kamēr dejoju, es nenodalu sevi no dzīves, es varu būt prieka pilns un vienots. Tas ir tas, kā dēļ vērts dejot!” (Hans Bos)

[vairāk]
1
Seminārs par Latgales fotogrāfu darbības vēstures izpēti un datu apkopošanu

2019.gada 06.aprīlī pl.10:00 Preiļu Kultūras centrā Raiņa bulvāri 28. Reģistrācija no pl.9:00- 10:00

[vairāk]