1 04.02.2014
Dagdas TV Janvāra apskats

Raidījumā skatieties: Dagdas novada lepnums 2013; Pasaules Sniega diena Dagdā; Barikāžu piemiņas diena; Novusa turnīrs JIC „Parka rozēs".

[vairāk]
04.02.2014
Dagdas novadu prezentēs starptaustiskā tūrisma izstādē

BALTTOUR ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu. Katru gadu šajā izstādē sevi prezentē arī Dagdas novads, piedaloties Latgales reģiona stendā.

[vairāk]
1 04.02.2014
Esiet sveicināti www.dagda.lv jaunajā versijā!

Ar lielu prieku un gandarījumu 30. janvārī atklājām mājas lapas www.dagda.lv jauno veidolu. Ceram, ka arī turpmāk tā kalpos par vienu no galvenajiem informācijas avotiem par aktualitātēm mūsu novadā.

[vairāk]
1 04.02.2014
Radošo darbu izstāde Andrupenes bērnu un jauniešu centrā

29.janvārī Andrupenes Bērnu un jauniešu centru apmeklēja 17 Dagdas pilsētas jaunieši, lai iepazītu Mārītes Trifonovas radošo darbu izstādi.

[vairāk]
1 03.02.2014
Angļu valodas konkurss

Skolēni pilnveido zināšanas svešvalodā

[vairāk]
31.01.2014
Apstiprina budžetu

31. janvāra ārkārtas Domes sēdē tika apstiprināts Dagdas novada pašvaldības budžets 2014.gadam.

[vairāk]
1 31.01.2014
Prieks, kur tu rodies?

24.janvārī Andrupenes tautas namā kļuva silti no smaidiem un jokiem, kuri piepildīja telpu, jo šī bija tā reize, kad kopā, sanāca īpaša publika – Andrupenes pašdarbības kolektīvi.

[vairāk]
29.01.2014
Sumināja simtgadnieci

26. janvārī Konstantinovas pagasta Vorzovas ciema „Blāzmās” savu 100 gadu jubileju nosvinēja Marija Blaževiča.

[vairāk]
1 29.01.2014
Rēzeknes novada „Dricānu kauss” florbolā

2014.gada 18.-19.janvārī Dricānu vidusskolas sporta zālē pulcējās sportisti no 13 komandām, lai savstarpējās spēlēs noskaidrotu "Dricānu kausa" florbolā ieguvējus.

[vairāk]
1 28.01.2014
Salmu instalāciju veidotājus aicinām pieteikties festivālam Grobiņā

Grobiņas novada pašvaldība un radošais klubs „Efeja” aicina pieteikties salmu figūru veidotājus uz vikingu festivālu „Seeburga 2014”, š.g. 31 maijā, lai ar saviem darbiem kuplinātu festivāla kultūras programmu.

[vairāk]