Izglītības ziņas

14.10.2020

Aizvadīta Skolotāju diena

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

“Liels skolotājs – ne tas, kurš vienkārši nodod zināšanas

saviem skolēniem, bet tas, kurš modina viņos interesi par

zināšanām un vēlmi tās iegūt patstāvīgi. Skolotājs – tā ir

aizdedzes svece, nevis degvielas vads.” (M.Dž.Berils)

 

Lai kas arī pasaulē nenotiktu, laiks neapstājas. Klāt ir krāšņākais rudens mēnesis – oktobris, kura pirmajā svētdienā mēs svinam Skolotāju dienu. Īpašo apstākļu un drošības dēļ, šogad Dagdas novadā netika rīkots svinīgs Skolotāju dienai veltīts pasākums. Taču, lai pateiktos pedagogiem un sveiktu tos profesionālajos svētkos, Dagdas novada izglītības iestādes apmeklēja Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Regīna Pauliņa, izglītības darba speciāliste Karīna Karvele un Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure.

Apmeklējuma laikā tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības raksti, kā arī Dagdas novada pašvaldības Atzinības raksti pedagogiem un tehniskajam darbiniekam.

IZM Atzinības rakstus saņēma:

Dagdas vidusskolas skolotāja Olita Loče par godprātīgu sava darba veikšanu un spējām sniegt noturīgas zināšanas mācību priekšmetā.

Dagdas vidusskolas skolotāja Liene Vorobjova par godprātīgu sava darba veikšanu un spējām sniegt noturīgas zināšanas mācību priekšmetā.

Ezernieku vidusskolas skolotāja Lija Lukaševiča par sasniegumiem skolēnu zināšanu, prasmju un radošo spēju attīstīšanā sākumskolā un pamatskolas klasēs – latviešu valodā un literatūrā, kā arī skolēnu personības veidošanā.

Dagdas pilsētas PII “Saulīte” skolotāja Valentīna Stepiņa par mērķtiecīgu, radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību pirmsskolas izglītībā.

Andrupenes PII “Avotiņš” skolotāja Anna Antoņeviča par mērķtiecīgu, radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību pirmsskolas izglītībā.

 

IZM Pateicības rakstus saņēma:

Dagdas vidusskolas skolotāja Marija Micķeviča par godprātīgu sava darba veikšanu un veiksmīgu starptautisko projektu vadīšanu skolā.

Ezernieku vidusskolas skolotāja Irēna Dārzniece par skolēnu zināšanu, prasmju un radošo spēju attīstīšanu matemātikā, kā arī atbalstu skolēnu personības veidošanā.

 

Dagdas novada pašvaldības Atzinības rakstus saņēma:

Andrupenes pamatskolas skolotāja Aija Vaičule par panākumiem skolēnu māksliniecisko spēju attīstīšanā un sasniegumiem interešu izglītības darbā.

Andrupenes pamatskolas skolotāja Gunta Streļča par sasniegumiem izglītības darbā un panākumiem skolēnu māksliniecisko spēju attīstīšanā.

Šķaunes sākumskolas skolotāja Natālija Jermaka par sasniegumiem izglītības darbā un panākumiem skolēnu māksliniecisko spēju attīstīšanā.

Šķaunes sākumskolas tehniskais darbinieks Rita Andžāne par godprātīgu un kvalitatīvu darba izpildi izglītības iestādē.

 

Skolotāja profesija šķiet sena kā pati mūžība, un vienīgais, kas to varējis mainīt un ietekmēt, ir laiks. Tā nav vienkārša profesija, to mēs visi zinām – tā ir sevis ziedošana kaut kam ļoti, ļoti vērtīgam, tas ir īpašs ceļš, kas iet vienā ritmā ar laiku, kas nekad neapstājas, jo caur to tiek vesta un veidota jauna, gudra un progresīva paaudze, kura veidos nākotni.

Mums katram noteikti ir savs mīļākais skolotājs, kurš paliek atmiņā uz visu mūžu. Cits ar savu smaidu, cits ar vienkāršību, cits – stingrību. Bet viņi visi vēl un māca saviem skolēniem tikai labu. Paldies, Tev skolotāj, par to!

 

Dagdas novada IKSN

 

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS