1 25.05.2018
Nebūs jāmaksā nodokļi no līdzekļiem, ko uzņēmums iegulda darbinieku saliedēšanā

Uzņēmumi sīvi konkurē, lai noturētu savā uzņēmumā labākos darbiniekus. Taču ne jau tikai atlīdzība motivē darbinieku palikt vai doties strādāt uz citu uzņēmumu. Ļoti nozīmīgs faktors ir darba vide un atmosfēra kolektīvā. Uzņēmumi rīko saviem darbiniekiem sporta spēles un Ziemassvētku svinības, kā komanda piedalās, piemēram, maratona skrējienā un...

[vairāk]
25.05.2018
Lasīšanas svētki "Visčaklākais lasītājs 2017"

22. maijā Dagdas TN notika 5. ikgadējais lasīšanas svētku pasākums “Visčaklākais lasītājs 2017”. Kopa sanāca Andzeļu, Andrupenes, Asūnes, Ezernieku, Konstantinovas, Dagdas vidusskolas un Dagdas Bērnu bibliotēku čaklākie lasītāji.

[vairāk]
23.05.2018
Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes

Aizvadītās nedēļas nogalē Ogrē notika gadskārtējais Rīgas pilsētas atklātais čempionāts jauniešiem U18 vecuma grupā. Divu dienu sacensību laikā 12 disciplīnās no 28 tika sasniegti sezonas labākie rezultāti.

[vairāk]
1 23.05.2018
Lauksaimnieki pieteikušies platību maksājumiem: saņemti 57 176 iesniegumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šā gada 22.maijam Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā saņēmis 57 176 iesniegumus platību maksājumiem bez kavējuma sankcijām. LAD atgādina, ka platību maksājumiem vēl var pieteikties līdz 15.jūnijam (ieskaitot), bet šajā gadījumā atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbadienu.

[vairāk]
1 23.05.2018
Dagdas un Krāslavas novadu sadarbība kultūras jomā turpinās

Sniegto pakalpojumu kvalitāte jebkurā nozarē ir atkarīga no personāla kompetences. Nepārtrauktā sabiedrības vajadzību mainība un informācijas tehnoloģiju attīstība izvirza krasu profesionālo prasmju pilnveidošanas nepieciešamību, tādēļ darbiniekiem regulāri ir jāpilnveidojas, jāapgūst jaunas iemaņas un zināšanas. Risinot jautājumus...

[vairāk]
1 22.05.2018
Pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētāja

21. maijā plkst. 13.00 Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis Dagdas Tautas namā sagaidīja Dagdas novada (Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Andrupenes, Andzeļu, Šķaunes pamatskolu, Dagdas Mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas, Aleksandrovas internātpamatskolas) skolēnus un skolotājus, kuri guvuši godalgotas vietas Latgales reģiona ZPDK,...

[vairāk]
1 22.05.2018
Tika godinātas konkursa "Dagdas novada Gada ģimene – 2018" ģimenes

Sakarā ar Starptautisko ģimenes dienu 5. Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes festivāla "Apskauj mani, māmuliņa!" laikā tika godinātas sekojošas Dagdas novada ģimenes:

[vairāk]