1 18.06.2018
Sikspārņu nakts

14. jūnijā Ezernieku Saietu namā aizritēja burvīgs pasākums “Sikspārņu nakts”.

[vairāk]
1 18.06.2018
Dokumentu iesniegšana augstākās izglītības iestādēs 2018./19. gadā

Ir izskanējuši skaisti un emocionāli izlaidumi Dagdas novada izglītības iestādēs. Tādēļ aicinu 9.klašu absolventus izdarīt savu izvēli un laicīgi iesniegt dokumentus, lai izglītības iestādes varētu plānot tālāko savu darbību. Un iespējams jau šajā vasarā kāds no jums veiks apzinātu ieguldījumu savas pieredzes un prasmju attīstīšanai. Strādās visa...

[vairāk]
1 15.06.2018
Dagdas novada Pļaušanas svētki Asūnē šogad notiks Latgales Kultūras programmas ietvaros

14.jūlijā plkst. 9:00 visi pļaušanas entuziasti laipni gaidīti Asūnes ciema pļavā!

[vairāk]
15.06.2018
Dagdā izskanēs Latgales baltkrievu veltījums Latvijai simtgadē

Šī gada 8.jūnijā Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” parakstīja līgumu par Latgales NVO programmas projekta „Latgales baltkrievu veltījums Latvijai dzimšanas dienā” īstenošanu. Latvijas valsts simtgades svētku vēstījums „Es esmu Latvija” izskanēs Starptautiskajā baltkrievu dziesmu un deju festivālā „Fest 2018”, kas Dagdas novadā notiks...

[vairāk]
1 14.06.2018
Projekta sadarbības partneru tikšanās Rumānijā

Dagdas novads veiksmīgi turpina savu dalību SMUG (Small MUnicipalities AGainst Euroscepticism) jeb ‘Mazās pašvaldības pret eiroskepticismu’ starptautiskajā projektā.

[vairāk]
1 14.06.2018
Sveicam 9. klašu izlaidumniekus!

Ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas Atzinības rakstu saņemšanu sveicam: Ezernieku vidusskolas 9. klases skolēnus:Janu ZlobinuEdmundu BrenčuJūliju SmirnovuDžesiku RužuLauru Meikšāni Andzeļu pamatskolas 9. klases skolēnus:Annu KlimanovuDanu KraulišuAināru Kraulišu Andrupenes pamatskolas 9. klases skolēnus:Arvīdu...

[vairāk]
1 14.06.2018
Godināja komunistiskā genocīda upuru piemiņu

14. jūnijs Latvijā ir sēru diena. 1941. gada 14. jūnijā masu deportāciju laikā piespiedu kārtā uz Sibīriju izvesti vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju – dažāda vecuma, tautības, reliģiskās piederības un sociālā statusa cilvēki.

[vairāk]
1 13.06.2018
Tiek atsākti darbi pie VSPC “Dagda”

2017.gada rudenī, pamatojoties uz iepriekš veikto iepirkumu, tika noslēgts līgums ar SIA “Austrumu būvnieks” par auto stāvlaukuma izbūvi pie Veselības un sociālo pakalpojumu centra (VSPC) “Dagda”, taču līguma darbības laikā ir radušās sadarbības problēmas un būvdarbi netika izpildīti pilna apmērā, līguma termiņam beidzoties.

[vairāk]
1 13.06.2018
Latvijas Simtgades stipendijas saņem arī Dagdas un Ezernieku vidusskolas skolēni

Finanšu ministrija izlaidumu laikā īsteno līdz šim nozīmīgākā Latvijas nacionālās momentloterijas projekta Simtgades loterija tālejošo mērķi – atbalsta programmas stipendiju izmaksu spožākajiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem visā Latvijā.

[vairāk]
13.06.2018
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2017./2018.m.g. 2.semestrī Ezernieku vidusskolā ir iesaistīti 4 skolēni.

[vairāk]