Kultūras ziņas

07.08.2019

Tradīciju skola Dagdā

1 1/
  • 1

Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Tradīciju skola Dagdā”, kurš startēs šī gada rudenī un noslēgsies Ziemassvētku laikā ar maskošanos kādā no Dagdas novada pagastiem.

Tradīciju skolas mērķis ilgtermiņā ir veicināt seno tradīciju un prasmju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Latgales kultūrtelpā, lai caur to popularizētu senās tradīcijas un prasmes, kā arī sekmētu to pārmantojamību nākamajām paaudzēm.

Lai šo mērķi sasniegtu, 2019.gada rudenī, piesaistot profesionālus lektorus un izmantojot Dagdas novada Folkloras centra rīcībā esošos materiālus, tiks organizētas 5 nodarbības folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu dalībniekiem, kultūras dzīves organizatoriem, skolotājiem un citiem interesentiem, kurās tiks pievērsta uzmanība nozīmīgākajām tradicionālās kultūras izpausmēm (Aizgavēnis (Meteņi), Lieldienas, Vasaras saulgrieži, Miķeļi, Ziemassvētki un maskošanās), ar to saistītajiem rituāliem un tradīciju iedzīvināšanas iespējām mūsdienu kultūrvidē, būs iespēja apgūt tradicionālās dziedāšanas iemaņas, kolektīvu priekšnesumu veidošanas pamatus, radošajās darbnīcās iegūt nepieciešamās iemaņas tradicionālā instrumenta (cītars) spēlēšanā, būs apskatāma tradicionālo masku izstāde un notiks maskošanās tradīcijas izrādīšana publiskā telpā, padarot to par kopienas kultūrtelpas daļu, tādējādi veicinot šo zināšanu un prasmju ilgtspējīgu uzturēšanu gan vietējā mērogā, gan plašāk.

Projekta kopējās izmaksas 1090 EUR. No Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta īstenošanai ir saņemti 650 EUR. Līdzfinansējumu nodrošina Dagdas novada pašvaldība.

Projekts tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursa ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja Inta Viļuma

t.656 52174, e-pasts: oluteni@inbox.lv

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS